Četvrtak, 7 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoOdređivanje momenta berbe kod pojedinih voćnih vrsta

Određivanje momenta berbe kod pojedinih voćnih vrsta

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Pod optimalnim momentom berbe voća podrazumijeva se srednji datum oko koga bi se trebala organizovati berba. S obzirom da se plodovi zimskih sorti jabuke i kruške čuvaju u hladnjači više mjeseci, određivanje optimalnog datuma berbe ovog voća je od izuzetnog značaja.

Postoji više metoda za određivanje optimalnog datuma berbe ovog voća. Nijedna metoda ne može sa sigurnošću da se iskoristi u svim okolnostima. Neke poznatije metode za određivanje optimalnog datuma berbe mogu biti dvojake:

 1. Subjektivne metode
 2. Objektivne metode

Subjektivne metode su: promjena osnovne boje pokožice ploda, lakoća odvajanja peteljke ploda od grančice, promjena boje sjemena odnosno sjemenjače, broj dana od cvjetanja do berbe odnosno do fiziološke zrelosti, broj dana od  stadiuma T  do berbe.

Objektivne metode su : spektrofotometrijsko određivanje zrelosti ploda, skrobno-jodni test, određivanje čvrstoće mezokarpa, količina rastvorljive suve materije ploda, količina ukupnih kiselina ploda.

Subjektivne metode su bazirane na iskustvu te ih nećemo obrazlagati u ovom članku.

Objektivne metode:

 1. Skrobno-jodni test:

Ovom metodom vrši se praćenje procesa razgradnje  skroba u plodovima tokom njihovog sazrijevanja, pri čemu se skrob razgrađuje na proste šećere. S obzirom na činjenicu da se skrob u 0,5 % vodenom rastvoru joda u kalijum- jodidu boji plavo, to omogućava kvalitativno praćenje njegovog razlaganja i precizno određivanje najpogodnijeg momenta berbe. Za sprovođenje testa uzima se uzorak od najmanje 20 plodova koji se poprečno presjeku, a zatim se po jedna polovina svakog ploda potapa u rastvor. Na mjestima gdje je u plodu došlo do razgradnje skroba neće se zadržati boja, a na mjestima gdje ima skroba presjek će biti obojen u tamno plavu boju. Količina skroba proporcionalna je udjelu obojene površine presjeka ploda. Skala obojenosti varira od jedan do deset (1-10). Što je plod obojeniji ocjena je veća, a samim tim i zreliji.

1-2

 • Crnoplava boja na cijeloj površini presjeka
 • Plodovi su potpuno zeleni

3-4

 • površina plodova oko sjemenene kućice i provodnih kanala neobojana je, ostala površina presjeka crnoplava
 • započeta faza dozrijevanja ploda

5-6

 • na tamnoj osnovi cijelog presjeka ploda javlja se prosvijetljavanje, a parenhim ploda je obojen tamnoplavo samo pod podkožicom
 • optimalno stanje za dugo čuvanje ploda

7-8

 • tamno obojenje ispod kožice i djela parenhima, oko provodnih kanala
 • plodovi su samo za kraće čuvanje i transport

9-10

 • plodovi su ispod pokožice na presjeku neznatno potamnjeni ili potpuno svijetli
 • konzumna zrelost
 1. Određivanje čvrstoće mezokarpa

Mjerenje čvrstoće mezokarpa obavlja se spravom pod nazivom penetrometar.

Otprilike deset dana prije predviđenog vremena za branje napraviti kontrolu zrelosti ploda, te napraviti kontrolu svakih 2-3 dana (jabuka ,kruška). Uzeti uzorke sa 15-20 plodova sa različitih stabala i različitih  mjesta u voćnjaku. Sazrijevanjem ploda čvrstoća mezokarpa opada pa se praćeljem ove promjene i upoređivaljem sa preporučenim vrijednostima za svaku voćnu vrstu i svaku sortu, može odrediti momenat berbe.

Pročitajte: Radovi u voćnjaku po mjesecima – Kalendar voća

Postupak je sljedeći:

1) Sa ploda se oljušti oko 1cm² pokožice debljine 1 mm i na tom mjestu se pritisne ubodna igla penetrometra.

2) Ubodna igla se pod pravim uglom ubada laganao u plod  do označene dubine do jedan centimetar. Na igli postoji graničnik dokle bi trebala igla da probije mezokarp.

3) Na skali penetrometra se očita vrijednost.

4) Postupak se ponavlja sa dvije suprotne strane (obojene i neobojene) svakog uzrokovanog ploda i utvrđuje se prosječna vrijednost čvrstoće koja je izražena u kg/cm².

Kod jabuke gornja granica za sve sorte je  8 kg/cm², a donja granica iznosi 5 kg/cm² i ispod nje plod jabuke više nije uslovan za dugo čuvanje u hladnjači već se mora što prije iskoristiti.

Određivanje postotka suve materije (Brix)

Određivanje ukupne količine topive suve materije je još jedna metoda u određivanju optimalnog trenutka za berbu i ona je dopuna skrobno-jodnom testu. Ovdje se koristi uređaj pod nazivom refraktometar. Na tržištu se mogu naći digitalni i optički na kojima se učitavaju vrijednosti u Brix-ima:

Refraktometrija se kao analitički postupak temelji na poznatom fizičkom zakonu lomljenja (refrakcije) svjetlosti, prema kojem se zrak svjetla, prelazeći iz jedne prozirne materije u drugu,  lomi pod određenim uglom po djeljenoj graničnoj ravni u kojoj se ove dvije materije dodiruju. Taj ugao naziva se indeks loma i uz standardne uslove temperature i gustine prozirne materije konstantne veličine, a mjere se ugaonim stepenima. Topljiva suva materija može se odrediti ručnim refraktrometrom. Tako određena količina suve materije prividna je i izražava se kao vrijednost saharoze, a naziva se prividnim šećerom. Određivanje topljive suve materije u proizvodima od voća temelji se na očitavanju topljive suve materije direktno na na skali refraktometra ili na mjerenju indeksa refrakcije ispitivane otopine na 20 °C, na temelju kojeg se pomoću tablice izračunava količina otopljene suve materije.

Obično je minimalna vrijednost za većinu sorti jabuke 11 Brix-a.

Pročitajte: Čuvanje plodova šljive – Svježi zalogaji u zimskim danima

Mjerenje:

Prije mjerenja, ručni refraktometar se mora kalibrirati. Za kalibraciju se koristi destilovana voda. Nekoliko kapi se nanese na glavnu prizmu uređaja, a zatim se zaštitno staklo zatvori. U isto vrijeme je potrebno je osigurati da voda ispod zaštitnog stakla ravnomjerno prekriva površinu prizme bez ostanka mjehurića vazduha. Zatim, pomoću vijka za kalibrirajnje na skali uređaja postavite na 0,0. Nakon umjeravanja, prizmu treba obrisati mekom krpom. Sada je refraktometrar spreman za mjerenje.

Za mjerenja se obavljaju iste radnje kao i kod kalibracije, stim što se sada sok nanosi na prizmu uređaja. Kalibracijski vijak ostaje  u svom izvornom položaju. Nakon nanosenja soka potrebno je pričekati 30 sekundi tako da temperatura soka bude identična temperaturi uređaja. Zatim se refraktometar usmijerava na izvor svjetla i očitaju se vrijednosti.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI