Naš cilj

Omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da na jednostavan način dođu do najbitnijih informacija vezanih za poljoprivrednu proizvodnju počevši od zemljišta, sjemena i sjetve, njege biljaka tokom vegetacije sa akcentom na zaštitu biljaka, pa sve do žetve ili berbe i skladištenja poljoprivrednih proizvoda.

Naša vizija

Ostvariti poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta poljoprivrednih proizvoda uz korištenje savremenih metoda prezentacije stručnih informacija, a sve to pomoću stručnog tima AgroSavjeta koga čine ineženjeri poljoprivrede različitih smjerova kao što su zaštita biljaka, biljna proizvodnja, opšti smjer, sotčarstvo i mehanizacija.

Kontakt informacije

Agrosavjet – Savjeti za dobru poljoprivrednu praksu

Telefon: 00387 66 485 374

 E-mail: info@agrosavjet.com