Četvrtak, 18 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoIzbor zemljišta za jagodnjak

Izbor zemljišta za jagodnjak

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Izbor zemljišta za jagodnjak – Zemljište je od prvorazrednog značaja za gajenje jagode. Ono treba da je dovoljno duboko, strukturno, vrlo plodno, vlažno i drenirano, sa pH 4,6 do pH 6,4.

Visoki prinosi jagode dobijaju se na ilovačasto-pjeskovitim zemljištima tipa černozema, gajnjača, lakših smonica, parapodzola i crvenica bogatih organskim materijama, zatim na aluvijalnim i diluvijalnim zemljištima. Jagoda se može saditi na lakim i pjeskovitim zemljištima uz prethodnu popravku đubrenjem stajnjakom, kao i na težim glinovitim zemljištima koja su prethodno bila podvrgnuta kalcifikaciji i dubokoj obradi.

Jagodu ne treba saditi na zakorovljenim, plitkim, hladnim, jako krečnim i zaslanjenim zemljištima.

Parcelisanje zemljišta za jagodnjak

Zemljište za gajenje jagode treba podijeliti na parcele, a njih na blokove. Podjela na parcele je potrebna zbog maksimalnog iskorišćavanja mehanizacije pri proizvodnji jagode, a podjela na blokove da bi se odvojeno sadile razne sorte jagode, jer su nejednako otporne na bolesti, štetočine i korove, kao i zbog rasporeda sadnje prema dobu zrenja.

Veličina parcela i blokova zavisi od površine zemljišta na kojoj se sadi jagoda. Na površini većoj od 5 ha parcele treba da su pravougaonog oblika, veličine 0,5-1 ha. Glavne staze treba da su široke oko 6 m, a sporedne oko 3 m.

Prilikom parcelisanja izdvojiti mjesta za bunare ili bazene, zatim za glavne i prateće objeke, među kojima predvidjeti i nadstrešnicu za prihvatanje plodova poslije berbe.

U rejonima gdje vladaju zimski ili proljećni vjetrovi treba podići vjetrozaštitne pojaseve na rastojanju 120-200 m.

Izvor: agrosavjet.com/Literatura: Jagodasto voće – Staniša A. Paunović, Petar D. Mišić, Asen S. Stančević

PROČITAJTE:

Uslovi za gajenje šumske jagode

Razmnožavanje crne ribizle nagrtanjem

Perspektivne sorte kupine

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI