Petak, 21 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne granePovrtarstvoBakterijska plamenjača pasulja: Zaštite vaš pasulj od ove opasne bolesti

Bakterijska plamenjača pasulja: Zaštite vaš pasulj od ove opasne bolesti

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Bakterioznu pjegavost pasulja prouzrokuje bakterija Xanthomonas campestris pv. Phaseoli). Ova bakterija napada sve biljne djelove. Simptomi na lišću su svjetlo žute do mrke pjege različitih oblika i veličina. Širenjem oboljenja pjege se spajaju i zahvataju cjelu lisnu površinu. List postaje krt, deformiše se i otpada.

Slične pojave dešavaju se na mahunama sa kojih prelazi na sjeme koje se smežuri i suši. Obično su pjege na stablu izdužene. Bolest dovodi do pucanja tkive.

Mjere zaštite

Osnovne mjere zaštite su primjena plodoreda, sjetva zdravog sjemena, uništavanje korova i dezinfekcija zemljišta.
Sjetva zdravog sjemena, obrada zemljišta i suzbijanje korova su mjere koje uvek savjetujemo bez obzira na kulturu koja se gaji.

Agrotehničke mjere

Đubrenje

Đubrenjem se utiče na opštu mikrobio-lošku aktivnost zemljišta i brojnost insekata.
Pravilna i redovna ishrana utiče pozitivno na otpornost biljaka prema patogenima i štetočinama. Sa druge strane, povećana i neravnomjerna prihrana biljaka azotom, pogotovo pri mineralnoj ishrani dovodi do povećanja osjetljivosti na bolesti i gubitka od brojnih štetočina.

Izbor zdravog sjemena

Izbor zdravog sjemena i sadnog materijala je veoma važna mjera zaštite jer se mnoge gljive, bakterije, virusi, nematode i neki insekti prenose sjemenom. Za sjetvu koristiti sjeme sa površina na kom duži tokom vegetacije nije zabilježeno prisustvo ovog patogena.

Obrada zemljišta nepovoljno utiče na održavanje biljnih parazita jer se pravilnom obradom zemljišta podstiče razvoj saprofita, a organi za održavanje gljiva u nepovoljnim uslovima te nisu u stanju da izvrše nove infekcije. Takođe, obradom zemljišta sjemena mnogih korova dospijveaju u manje optimalne uslove za klijanje u dubljim slojevima zemljišta.

Suzbijanje korova

Je veoma važno jer su mnogi biljni patogeni i šte-točine polifagni tj. napadaju istovremeno veoma različite vrste biljaka te je mogućnost od njihovog prenošenja veoma velika. Mnogi insekti i nematode koje se hrane zaraženim biljkama mogu prenjeti biljne patogene ishranom. Takođe, razvojem korova stvaraj se povoljna mikroklima za razvoj štetočina i patogena. Isto tako, korovi otežavaju i onemogućavaju normalni razvoj biljke jer se hrane vodom i mineralnim materijama koje su namjenjene gajenoj biljci. Nadvisuju je i zasjenjuju čime ona ima na raspolaganju smanjenu količinu svjetlosti koja nije dovoljna za normalnu fotosintezu. Usljed slabe ishrane ona postaje osjetljivija na bolesti i štetočine i zakržljava u razvoju.

Sjetva

Za sjetvu treba koristiti kvalitetno i zdravo sjeme u optimalnom roku i na optimalnoj dubini.
Ranija proljetna sjetva dovodi do smanjenja šteta od štetočina. Takođe, mnoge štetočine mogu prijeći sa ozimih na jare usjeve.

Dubina sjetve je važna iz tog razloga jer plitko posijano sjeme postaje plen ptica i glodara, a ako se posije dublje postaje plen žičnjaka.

Gustina sadnje ili sjetve

Pregustom sjetvom stvaraju se poboljni uslov za razvoj bolesti i štetočina.

Primjena višegodišnjeg polodreda je obavezna. Plodored predstavlja smjenu kultura u prostoru i vremena. Primjenom plodoreda stvaraju se povoljni uslovi za razvoj gajenih biljaka a nepovoljni uslovi za razvoj patogena i štetočina.
Mehaničke mjere obuhvataju odstranjivanje zaraženih biljnih dijelova, mehaničko odstarnjivanje organa za prezimljanje parazita, mehaničko odstranjivanje štetočina, spaljivanje biljnih ostataka, mehaničko selektiranje sjemena od korova, zaoravanje biljnih ostataka i postavljanje lovnih pojaseva za hvatanje gusjenica savijača i postavljanje klopki za hvatanje krtica i voluharica i postavljanje mreža radi zaštite od ptica i drugih štetočina.

Fizikalne mjere

One podrazumjevaju dezinfekciju zemljišta i pribora. Dezinfekcija se odvija u velikim buradima i kazanima ispod kojih naložimo vatru da bi zagrijjali vodu u njima. Istovremeno u druge manje posude stavljamo zemlju debljine 10 cm ili pribor koji želimo da dezinfikujemo. Sterilizacija traje pola sata duže od početka ključanja vode u zatvorenim posudama. Ovom metodom se zemljište može osloboditi od štetočina, patogena i korova.

Biološke mjere

Podrazumjevaju suzbijanje biljnih parazita i korova primjenom njihovih prirodnih neprijatelja i primjenu insekticida biljnog porijekla.

Administrativne mjere

Pod ovim terminom podrazumjevaju se sve one mjere za čije je sprovođenje i kontrolu odgovorna država. One su definisane zakonom o zaštiti bilja. Ovim zakonom definisan je promet, upotreba, skladištenje i promet pesticida. Takođe, pod materiju definisanu ovim zakonom spada kontrola uvoza i izvoza sadnog materijala, uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda i hrane, sjemenskog materijala, nadzor spontane flore i faune i uvoz i izvoz insekata i mikroorganizama koji se koriste u biološkom suzbijanju štetočina.

Organska poljoprivreda

Organska poljoprivreda podrazumjeva primjenu svih mjera osim hemisjke zaštite, a mjesto mineralnog đubriva se koristi stajsko đubrivo.

Preduslov da bi neko mogao da se gaji organskom poljoprivredom je da se učlani u neku od države ovlašćenu organizaciju. Samim učlanjivanjem on je saglasan da je prihvatio sve obaveze i pravila koje potiču iz njegovog članstva. Te obaveze podrazumjevaju stalni nadzor nad cjelokupnom proizvodnjom od strane stručnjaka ovlašćenih od strane organizacije. Jedna od obaveza je takođe da dokaže šta je gajio na tim povšinama, šta je primenjivao i koliko dugo.

Proizvođač dobija organsko đubrivo sa atestom koje je obavezan da primjenjuje. Površine koje su pored puteva sa intenzivnim saobraćajem kao i one koje su pored višegodišnjih kultura nisu pogodne za organsku proizvodnju.
Površine na kojima su primjenjivani insekticidi na bazi hlorovanih ugljovodonika i herbicide koji imaju jako perzistenno (dugo) djelovanje moraju sačekati još nekoliko godina da bi mogli da se privedu organskoj proizvodnji. Takođe proizvođač se obavezuje na primjenu plodoreda pri čemu se obavezuje da ni jedna kultura neće biti zastupljena više od 25%. Na kraju proizvodnje, proizvođač dobija atest ili zeleni karton za svoj karton kojim garantuje za svoje proizvode.

Integralna poljoprivreda podrazumjeva da prije nego što pristupimo hemijskim mjerama zaštite uradimo sve ostale mjere. Ona podrzumjeva prije svega da poznajemo populaciju patogena i korova i da je pomno pratimo. Prilikom izbora pesticida biraju se takozvani „meki pesticidi“ koji ima-ju maksimalan efekat za ciljani organizam, a minimalan ili nikakav efekat na gajene biljke i koji su najmanje rizični sa stanovišta bezbedne upotrebe po zdravlje ljudi i zagađenje životne sredine.

Ovim smo došli do hemijske zaštite pasulja.

Hemijska dezinfekcija fungicidima na bazi trobaznog bakar – sulfat trobazni i na bazi bakar-hidroksida.
Preparat na bazi trobaznog bakar – sulfata je CUPROXAT. Ovaj preparat se primjenjuje u 35 ml/ 100 m2 .
BLAUVIT je preparat na bazi bakar hidroksida i primjenjuje se u količini 50/100 m2 iliti u koncetraciji od 0,5%.
Oba se primjenjuju tretiranjem prije ostvarene zaraze.
Broj tretiranja je 2.
Karenca je 28 dana.

Izvor: zdravasrbija.com

PROČITAJTE:

ANTRAKNOZA: Najopasnija bolest pasulja i boranije

Crni pasulj – jedan od najzanimljvijih i najukusnijih vrsta pasulja

Razlika između pasulja i boranije

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI