Utorak, 23 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneZaštita i ishrana biljakaSjetva i sadnja povrća – Predsjetveno đubrenje

Sjetva i sadnja povrća – Predsjetveno đubrenje

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Sjetva i sadnja povrća – Ukoliko je izostalo osnovno đubrenje u toku jeseni na parcelama predviđenim za sjetvu i sadnju povrtarskih kultura u proljeće, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti predsjetvenom đubrenju kao i prihrani u kasnijem periodu.

Poznato je da je osnovno đubrenje u jesen nezamjenljiva agrotehnička mjera prije svega zbog sporije aktivacije fosfora i kalijuma, kao i poboljšane mineralizacije svih hranidbenih elemenata u zemljišnom kompleksu u prisustvu manje količine azota. Na ovaj način zemljišta ulaze u proleće bogata hranivima i spremna za intenzivnu proizvodnju.

Međutim, naši proizvodjači vrlo često izostavljaju ovu mjeru, uzdajući se samo u primjenu kompleksnih đubriva predsjetveno ili čak samo azotnih đubriva u prihrani. Ovakva praksa sigurno ne može doneti vrhunske rezultate u proizvodnji, a naročito ne u očuvanju zemljišta. Zato je neophodno izvršiti hemijsku analizu zemljišta i na osnovu rezultata obaviti predstveno đubrenje kao i prihranu adekvatnim kombinacijama, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu.

Pročitajte: Osnovno đubrenje pšenice za bolji prinos

Sjetva i sadnja povrća – predsjetveno đubrenje

Tačno je da na parcelama gdje se vrši intenzivna proizvodnja povrća često ima dosta hraniva zaostalih iz ranijih proizvodnih ciklusa, ali ona su obično u raskoraku sa potrebama gajene vrste, a moguće je i da su nagomilana do stepena fito-toksičnosti što se često događa sa fosforom u plastenicima i staklenicima. Iz ovih razloga treba obratiti pažnju na sljedeće savjete.

Prije svega – predsjetveno đubrenje prednost treba dati kompleksnim đubrivima na organskom nosaču (npr. JARA i sl.) jer se bolje i brže rastvaraju i postepeno djeluju. Takođe bolje je ova đubriva unositi u redove depozitorima, tako da su mladim biljkama odmah na raspolaganju.

Obzirom da su naša zemljišta najčešće dobro snabdjevena kalijumom, a slabije fosforom, velike uštede se mogu dobiti u količinama upotrebljenih hraniva izborom odgovarajuće kombinacije ili primjenom đubriva sa izraženom jednom komponentom (npr. MAP u slučaju većeg nedostatka fosfora) jednokratno zarad dovođenja osnovnih hraniva u pogodniju proporciju.

Što se prihrane tiče prednost dati KAN–u kao i folijarnoj prihrani mikroelementima ukoliko su osnovne hranidbene norme ispunjene.

Pročitajte: Stavljate mnogo djubriva u njive, a biljka ipak žuti?

Fiziološki kisela đubriva trebalo bi izbjegavati, a poželjno je postepeno uvoditi i organska đubriva, kojih na našem tržištu sve više ima, zarad kompenzacije stajnjaka koji je sve više u deficitu. U posljednje vrijeme, tržište je preplavljeno bio-stimulatorima, aminokiselinama, hormonskim i drugim sličnim proizvodima. Ove preparate ima smisla koristiti samo ukoliko su svi ostali elementi moderne poljoprivredne proizvodnje i agrotehnike blagovremeno primjenjeni, ili ukoliko je došlo do nepredviđenih stresnih uslova u proizvodnji, u suprutnom imaće samo kozmetički karakter.

Savjetodavac Milan Damljanović dipl. ing.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI