Utorak, 16 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoOd čega zavisi uspjeh KALEMLJENJA

Od čega zavisi uspjeh KALEMLJENJA

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Uspjeh kalemljenja zavisi od niza činilaca, i to: afiniteta podloge i plemke; vremena kalemljenja i životne aktivnosti podloge i plemke; kvaliteta podloge; kvaliteta kalem grančice; kontakta na spojnom mjestu; vremenskih prilika; brzine i čistoće kalemljenja; načina kalemljenja; obučenosti kalemara i primjene fitohormonalnih materija.

Afinitet podloge i plemke

Uslovljen je njihovom srodnošću. Što je ova srodnost bolja uspjeh kalemljenja će biti veći i zato treba strogo voditi računa da budu odabrane kombinacije bliske po srodnosti.

Pročitajte: Nepodudarnost podloge i plemke prilikom kalemljenja

Vrijeme kalemljenja i životna aktivnost podloge i plemke

Kalemljenje vršimo u svim godišnjim dobima i u raznim ekološkim uslovima. Kalemljenje u zimskom periodu ili u rano proljeće u našim uslovim obavlja se u odgovarajućim prostorijama i uspjeh kalemljenja zavisi o pravilnog regulisanja temperature i vlažnosti prostorija u kojima se aktiviraju fiziološki proces i rad kambijuma. Proljećno kalemljenje se najčešće izvodi u prirodi, prije ili u togku vegetacije i zavisno je od spoljne temperature. Proljećni mjeseci su najpogodniji za uspješno kalemljenje raznim načinima kalemljenja na zrelo, jer tada počinje najveća aktivnost kambijuma i kretanje sokova.

Pročitajte: Alat pribor i materijal za kalemljenje

Ljetno i jesenje kalemljenje obavlja se u vrijeme jake vegetacije ili kada ona počinje da se završava. Temperatura najčešće ne dolazi u pitanje, ali nedovoljna vlažnost zemljišta i vazduha dovodi do opadanja fiziološke aktivnosti u biljci, a time se umanjuje i prijem kalema.

Ovaj problem se rješava redovnom obradom rastila i zalivanjem.

Ma u koje godišnje doba vršili kalemljenje, podloga i plemka moraju biti snabdjevene organskim materijama, treba da su zrele i zdrave, a što se tiče fiziološke aktivnosti, najbolji uspjeh se postiže kada se podloga nalazi u aktivnom stanju, a plemka u stanju mirovanja. Fizioliški aktivna podloga snabdijeva plemku hranom i obezbijeđuje primanje.

Kvalitet podloge

Podloga treba da bude dobro njegovana i zdrava, da je fiziološki aktivna i da ima potrebnu debljinu u zavisnosti od načina kalemljenja. Podologa ni u kom slučaju ne bi trebala da bude tanja od 5 mm, kada se radi o klamljenju očenjem, niti da je tanja od 7 mm, kada se radi o klemljenju na zrelo. Ni suviše debela podloga ne garantuje uspijeh: tako pri očenju podloga ne treba da bude deblja od 8 mm, dok pri pojedinim načinima kalemljenja na zrelo ona može biti i znatno deblja.

Kvalitet kalem-grančice

Kalem-grančica mora da bude zdrava, poznatnog porijekla, svježa i bogata rezervnim hranljivim materijama, jer su samo takve kalem grančice i pupoljci sposobni da brzo stvaraju kalus i da dobro srastu sa podlogom.

Kalem-grančice treba uzimati iz drobro odnjegovanog matičnjaka sa periferog dijela krune i koristiti samo srednji dio grančice, jer obično vršni dio nije dovoljno zreo, a bazalni dio nema razvijene pupoljke ili ima samo cvjetne pupoljke, kao što je slučaj kod višnje. Kržljave i tanke kalem-grančice odbaciti, jer one daju slab prijem i loš kalem. Prema razvijenosti i debljini podloge uzimati i kalem grančice.

Kontakt između komponenata

To je jedan od važnijih uslova za dobar uspjeh pri kalemljenju. Pri kalemljenju pupoljkom vrlo je važno kako ga skidamo. Zbog toga treba voditi računa da se pupoljak skine sa malo drveta ili bez drveta, ali sa klicom pupoljka. Na taj način će biti dobro prljubiljivanje pupoljka sa podlogom. Uvijek se mora strogo voditi računa o smjeru rasta, tj. o poloranosti, tako da plemku uvijek treba okrenuti u smjeru ranijeg rasta. U protivnom, neće biti prijema ili ako i bude, kalem će da ugine. Pravilno spojene komponente se učvršćuju na razne načine a najčešće vezivom.

Počitajte: Tehnika kalemljenja očenjem – Grafički prikaz i objašnjenje

Vremenske prilike

Kalemljenje je najbolje izvoditi u ranim jutarnjim časovim (posebno kada se radi o očenju) i poslije podne kada temperatura nije veća od 25 ºC. Minimalna temperatura može biti 5 ºC a maksimalna 30 ºC. Najbolje je kalemiti pri umjerenoj vlažnosti vazduha i zemljišta, jer je to uslov koji omogućava normalne fiziološke procese u biljci. Po kiši i kada je biljka morka ne treba kalemiti, jer se neće moći obezbijediti potrebna čistoća. Takođe ne treba kalemiti ni po jakom vjetru, jer se presjeci i spojna mjesta brzo suše.

Brzina i čistoća kalemljenja

Kalemljenje mora biti što brže da se presjeci ne bi sušili i prljali. Veoma je važno dobro poznavanje tehnike kalemljenja i uvježbanost kalemara. Neophodno je čistiti podlogu i plemku neposredno pred kalemljenje, presjek izvršiti oštrim i čistim nožem i spojno mjesto ne dodirivati prstima.

Način kalemljenja

Od velikog broja poznatih načina kalemljenja treba koristiti onaj koji kalemar najbolje zna, koji najbolje odgovara podlozi, vrsti i sorti voćke i kojim se postiže najbolji procenat prijema u datim ekološkim usovima.

 

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI