Moljac paradajza – Insekt koji uništava plodove

Moljac paradajza (Tuta absoluta) je štetočina čiji je najznačajniji domaćin paradajz. Od 2006. godine paradajzov moljac postaje značajna štetočina paradajza u Evropi.
Porijeklom je iz Južne Amerke. S obzirom da se paradajz uvozi iz južnih krajeva Evrope i da se štetočina širi aktivnim letom, ugrožena je i povrtarska proizvodnja u našoj zemlji.
Pored paradajza napada i krompir kao i druge biljke roda Solanum. Zabiljeežene su štete i na pasulju i paprici. To su noćni leptiri koji se danju kriju u lišću biljaka. Imago je dužine 5-7 mm sa izraženim pipcima, larve su smeđe sa tamnom glavom.
Tuta absoluta je razarajuća štetočina paradajza. Ima više generacija godišnje, ženka može da položi do 300 jaja za vreme svog života. Ceo ciklus razvoja se žavrši za 30-35 dana. Može prezimeti kao jaja, lutka ili imago u zavisnosti od uslova sredine.
Insekt se hrani mezofilom lista i pravi mine u lišću. Može prouzrokovati štete tokom cijelog ciklusa razvoja. Oštećenja na lišću koja prave gusjenice moljca nisu slična “minama” koje nastaju od larvi lisnih minera iz roda Liriomyza. Mineri lista (Liriomyza spp.) napadaju isključivo list, dok Tuta absoluta napada sve nadzemne delove biljaka. Larve muva minera mogu smanjiti rod najviše za 10-20 %, a štete od moljca paradajza mogu iznositi 50-100 %.
Napada paradajz i u polju i u zatvorenom prostoru. Biljka paradajza može biti napadnuta u svim fazama razvoja i mogu biti napadnuti svi dijelovi biljke od pupoljka do ploda. U plodovima paradajza buši tunele u svim fazama razvoja i može dovesti do truleži. Na krompiru napada nadzemne dijelove.

SUZBIJANJE

Teško se suzbija. Jedan od razloga je brz razvoj rezistencije na insekticide zbog velikog broja generacija i velike brojnosti, a drugi razlog je skriveni način života koji čini insekte nedostupnim dijelovanju insekticida.
Pošto hemijska sredstva nisu dovoljno efikasna primjenjuju se integralne mjere borbe: prijmena insekatskih mreža, pravljenje predulaza u plastenike i staklenike, postavljanje ventilatora i feromonskih klopki u predulaze, postavljanje feromonskih klopki za detekciju i izlovljavanje insekata.
Od preparata preporuka je da se primjenjuje Vertimec (Abastate, Armada) + Match čime se deluje na jaja koja su položena ili će tek biti položena (Match) i na larve (Vertimec), kombinacija preparata Coragen i Vertimec (gotova kombinacija preparat Voliam Targo), Avaunt 15-SC, Affirm. Uz ove insekticide uvjek treba dodavati okvašivače. Tretiranje obavljati predveče.
PROČITAJTE:

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Preporuka za vas