Utorak, 23 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoSuzbijanje grinja na malini

Suzbijanje grinja na malini

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Ekonomski veliki i značajan problem u gajenju maline su štete koje nanose grinje svojim ishranom. Inteziviranjem gajenja maline i umnožavanjem sadnog materijala iz proizvodnih zasada čije zdravstveno stanje nije kontrolisano, predstavlja bitan izvor širenja ove štetočine. Takođe naši proizvođači nemaju naviku da štite tek zasađene zasade što utiče na umnožavanje populacije grinja. Grinje nisu insekti, pripadaju redu Acarina i sličnije su paucima. Ima četri para nogu i uglavnom nisu vidljive golim okom.

Više vrsta grinja na malinama

Na malini se javlja više vrsta i to:

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Eriophyes gracilis) kreće sa razvićem već na 10°C rano u proljeće. Hrani sa sa pojavom prvih listića, a kasnije se primjećuje simptomi – pojava zelenih mrlja po listu. Stapaju se u velika rasuta svijetla mjesta i mogu se proširiti na cijelu površinu lista.

Crveni pauk

Crveni pauk (Panonicus ulmi) je polifagna štetočina, javlja se velikom broju u uslovima suše. Za razliku od ostalih grinja polaže dvije vrste jaja: zimska jaja, iz kojih se pile larve rano u proljeće i ljetnja. Pri jačem napadu crvene grinje, list maline dobija mramorno-bijeličastu boju koja kasnije prelazi u bakarnu. Zbog nemogućnosti dovođenja hranljivih materija u plodove oni se suše i opadaju.

Običan paučinar

Običan paučinar (Tetranychus urticae) parazitira veliki broj biljnih vrsta, posebno u sušnim uslovima pričinjava velike štete. Hranjenjem na listu maline, boja se mijenja u sivkasto-olovnu. U slučaju jačeg napada dolazi do sušenja lista. Ako je veća brojnost ispreda se paučina između nerava.

Eriofidna grinja ploda maline

Eriofidna grinja ploda maline (Eriophyes essygi) može biti uzrok “zrnavosti” ploda maline. Napadnuti plodovi ostaju djelimično bijeli, ne sazrijevaju i deformišu se i zaustavljaju razvoj vršnih dijelova.

Suzbijanje grinja

Suzbijanje grinja se mora vršiti u više tretmana zbog preklapanja generacija i razvojnih stadijuma. Većinom akaricidi djeluju samo se pojedine razvojne faze grinja, tako da uvjek imamo razvojnu fazu koja nastavlja umnožavanje.

Prvo tretiranje obaviti nakon vezivanja malina do faze porasta grančice 10 cm i za suzbijanje eriofidnih grinja primjeniti mineralno ulje u 2% (Galmin, Nitropol S) uz dodatak abamektina 0,15% (Abastate, Verimec). Ovo je idealna prilika da se suzbije grinja na početku vegetacije jer izlazi jednako iz perioda mirovanja i nema preklapanja generacija. Ako se propusti ovaj period suzbijanje se vrši do faze pred cvjetanje ili nakon berbe maline.

Prije tretiranja treba identificirati problem

Akaricidi kao što su abamektin (Abastate, Armada, Vertimec), spirodiklofen (Envidor-0,06%), fenpiroksimat (Ortus 5-SC-0,1%), piridaben (Sanmite 20WP-0,06%), fenazakvin (Demitan 200SC-0,06%)… djeluju kontaktno tako da je veoma bitno obezbjediti dobru pokrovnost. Preporučena količina tečnosti je 1000-1300 l/ha. Pošto samo neki preparati imaju translaminarno djelovanje (kreću sa lice na naličje lista), agregati za tretiranje koji vazdušnom strujom okreću list (atomizeri) najkvalitetnije pokrivaju i lice i naličje lista.

Veoma je važno istaći da mnoge viroze (Raspberry leaf blotch virus-RLBV) na malini imaju simptome kao i prisustvo grinja, tako da treba izvršiti identifikaciju problema, pa tek onda preduzimati odgovarajuće mjere.

Zbog velike populacije i raširenosti grinja u malinjacima preporučujemo proizvođačima da ne čekaju pojavu simptoma, već da prema programima zaštite preventivno tretiraju malinjake, u fazama razvoja maline, kada je povećana opasnost od pojave grinja.

Izvor: Agroklub

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI