Nedjelja, 21 Jula, 2024
spot_img

Ishrana uljane repice

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Ključni elementi prinosa uljane repice su: broj biljaka po jedinici površine, broj mahuna na biljci, broj sjemenki u mahuni, pojedinačna masa sjemenki. Iz ove konstatacije jasno se može zaključiti da poslije nicanja, osnovna komponenta za postizanje visokog i kvalitetnog prinosa ustvari je optimalna ishrana i njega usjeva. Usjev koji je dobro ishranjen lakše podnosi sve nepovoljne uslove gajenja.

Da bi se ostvario dobar rezultat u proizvodnji uljane repice, potrebno je osim prinosa, postići što bolji kvalitet zrna uljane repice koji se ogleda u uljnosti i sastavu tog ulja. Prinosi uljane repice i kvalitet variraju zavisno o mnogim faktorima.

Jedan od najbitnijih faktora koji najviše utiče na prinos ali i na kvalitet je svakako optimalna ishrana usjeva uljane repice. Odnos uljane repice prema maktoelementima je specifičan. Za prinos od 4t/ha potrebno je obezbijediti:

đubrenje uljane repice

Optimalna količina N/ha u jesen je do 50 kg/ha jer povećana količina N smanjuje se otpornost na mrazeve. Na proleće se prihranjuje u jednoj ili bolje dvije aplikacije, zavisno o sastavu i kvalitetu zemljišta.

Pročitajte: YaraMila BLUSTAR – ĐUBRIVO NOVE GENERACIJE ZA SIGURAN PRINOS I KVALITETAN ROD

Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorenjavanje i utiče na veći sadržaj ulja.
Uljanoj repici je potrebno uneti 50 do 100 kg/ha P2O5 u zavisnosti od obezbijeđenosti zemljišta. Topivost i pristupačnost fosfora iz YaraMila™ granulisanih đubriva omogućavaju optimalan rast i razvoj useva. Kalijum je važan za uljanu repicu i utiče na prinos, kvalitet, sadržaj ulja, nalivenost zrna, vodni režim. Za 3,5 mt/ha prinosa uneti u zemljište 100 kg/ha K2O. Savremeni hibridi pokazuju statistički znatno povećanje prinosa ako se unosi najmanje 100 kg/ha K2O.

Pored makroelemenata za visok prinos potrebno je obezbijediti dobru ishranu usjeva uljane repice sa mezo i mikroelemetima. Posebno treba istaći da je za dobar prinos potrebno obezbijediti minimum 40kg/ha SO3.

Bitni su i Mg i Ca. Od mikroelemenata izrazito su važni bor-B, mangan-Mn, cink-Zn, molibden-Mo te je težište Yara programa folijarne ishrane upravo na tim mikroelementima.

YaraMila Blustar

đubrenje uljane repice

Zastupnik i distributer za Yara đubriva u BIH: AGRIMATCO

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI