Nedjelja, 21 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneUkrasno i ljekovito biljeSakupljanje ljekovitog bilja - OSNOVNA PRAVILA

Sakupljanje ljekovitog bilja – OSNOVNA PRAVILA

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Sakupljanje ljekovitog bilja treba da se obavlja u vrijeme kada biljke imaju optimalnu upotrebnu vrijednost, a u vezi sa zahtjevanim farmaceutskim kvalitetom i terapeutskom efikasnošću.

Sakupljanje se izvodi u potpuno suvim uslovima. Vlažna zemlja, kiša ili visoka vlažnost vazduha nisu poželjni. Sakupljanje ljekovitog bilja i berbu treba obaviti samo na čistim nezagađenim staništima. Lokacija berbe mora biti na odgovarajućoj udaljenosti, a to znači da najmanja udaljenosti od puteva, industrijskih kapaciteta, deponija različitih vrsta otpada, smeća ili poljoprivrednih površina sa usjevima koji su tretirani pesticidima treba da bude 200 m.

Sva oprema koja se koristi mora biti čista i oslobođena ostataka prethodno prikupljenih biljaka. Ubiranje se mora vršiti na takav način da se izbjegne nepotrebno oštećenje biljaka. Način i metod berbe mora osigurati regeneraciju i održivost biljnih vrsta.

Period između sakupljanja i dolaska biljnog materijala u sušare treba da bude sveden na minimum, kako bi se izbjegle nepoželjne promjene u spoljnom izgledu, kvalitetu I mikrobiološkom stanju. Sakupljeni biljni materijal mora da bude zaštićen od insekata ili domaćih životinja.

Posebnu pažnju treba posvetiti da se ne pretjera sa berbom čime bi se mogla dovesti u opasnost održivost biljne vrste na dotičnom području. Nijedna biljka ili njen dio sa liste zaštićenih vrsta bilo od lokalnog ili internacionalnog značaja ne smije se ubirati izuzev ako se ne posjeduje specijalna dozvola izdata od kompetentnih državnih organa.

Adekvatna dokumentacija koja sadrži podatke o sezoni, datumu berbe, procjeni identiteta, makroskopiji kvaliteta i čistoći sakupljenog biljnog materijala, treba da prati svaku pošiljku sa mjesta berbe u sušaru ili do mjesta prerade.

Kada i kako sakupljati pojedine biljne dijelove

  • Kora (cortex) se sakuplja u rano proljeće sa mladih grana prije olistavanja biljke. Kora sa mladih grana i stablo u sebi sadrži najviše sokova.
  • List (folium) se bere neposredno prije cvjetanja ili tokom cvjetanja biljke. Bere se isključivo mlado, ali potpuno razvijeno lišće. Sa procvjetalih biljaka ne treba sakupljati lišće, jer su ljekovite materije nagomilane u cvijetu na štetu lišća.
  • Pupovi (gemmae) se sakupljaju u rano proljeće, prije listanja.
  • Cvijet (flos) treba sakupljati kada 1/3 cvjetova počinje da se otvara, a 2/3 su u pupoljku. Buhač i pelen su izuzetak. Ne treba sakupljati procvjetale biljake, jer imaju manji procenat ljekovitih materija.
  • Nadzemni dio biljke (herba) se sakuplja na početku cvjetanja (npr. herba majčine dušice, stolisnika, kičice). Donji, odrvenjeli dijelovi herbe nisu za upotrebu. Herbu ne treba čupati već prilikom branja treba koristiti makaze.
  • Korijen (radix) se iskopava u rano proljeće ili u kasnu jesen.Iskopava se prije ili nakon cvjetanja, jer je tada najbogatiji ljekovitim materijama.
  • Plod (fructus) se sakuplja kada potpuno sazri. Izuzetak čine plodovi štitarki koji se beru nešto ranije, jer bi pri sakupljanju došlo do gubitka plodova.

Sakupljači ljekovitog bilja

Sakupljači treba da posjeduju izuzetno znanje za identifikaciju biljne vrste, sakupljanje i druge postupke u oblasti ljekobilja. Sakupljači moraju biti obučeni da jasno razlikuju ljekovitu biljku od njenog srodnika da bi se izbjeglo neželjeno miješanje biljaka.

Pročitajte: Da ubrano ljekovito bilje sačuva sva svoja svojstva ovako ga sakupljajte, sušite i čuvajte

Sakupljači se moraju pridržavati visokog nivoa lične higijene. Berači koji su oboljeli od infektivnih bolesti koje se prenose preko hrane (dijareja, otvorene rane, upala kože) ne smiju učestvovati u branju ljekobilja. Poslu se mogu priključiti tek nakon potpunog izlječenja.

Sakupljači moraju imati potrebno znanje o optimalnim uslovima i vremenu ubiranja, o najboljim tehnikama ubiranja kao i o konzervacionim procesima koji slijede. Takođe moraju znati uslove skladištenja da bi se obezbijedio visoki kvalitet prikupljenog materijala.

Znanja sakupljača moraju biti periodično proširivana i praćena od strane specijalista iz organizacija koje se bave sakupljanjem bilja. Obrazovni procesi treba da budu dokumentovani.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI