Četvrtak, 25 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoĐubrenje zasada maline prije sadnje i u rodu

Đubrenje zasada maline prije sadnje i u rodu

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Đubrenje zasada maline – Prilikom podizanja zasada maline mora se imati u vidu da su za ovu vrstu voća najpogodnija duboka, propustljiva, plodna slabo kisela zemljišta (pH od 5,5 do 6,5) sa visokim sadržajem humusa. Odluka o zasnivanju i meliorativnoj pripremi zemljišta za jedan ovakav zasad, donosi se na osnovu rezultata hemijske analize pri kontroli plodnosti zemljišta izabrane parcele.

Ukoliko zemljište nije dovoljno obezbeđeno humusom i važnijim hranljivim elementima (što je u većini slučajeva pri zasnivanju zasada), pred duboku obradu potrebno je rasturiti potrebnu količinu mineralnih đubriva i organskih đubriva. Zavisno od dubine oranja, ova đubriva se rasturaju odmah pred duboku obradu, ili se druga, neiskorišćena količina, iznosi na parcelu poslije duboke obrade. Za meliorativno đubrenje neophodno je 30-50 t/ha dobro zgorelog goveđeg ili ovčijeg stajnjaka i 700-800 kg/ha kompleksnog mineralnog NPK đubriva (najčešće formulacije 8:16:24).

Pročitajte: Nove visokokvalitetne sorte dvorodne maline

Takođe, ukoliko hemijska analiza zemljišta pokaže pH vrijednost ispod dozvoljenog minimuma (a optimalno je 5,5-6,5), zajedno sa humizacijom potrebno je uraditi i kalcifikaciju zemljišta – unošenjem materijala sa višim sadržajem kreča u količini 1.000-1.500 kg/ha. Ukoliko je pri pripremi zemljišta korišćena polovina predviđenih normi NPK đubriva, onda bi pri sadnji trebalo dodati preostalu potrebnu količinu tj. 300-400 kg/ha, ili 25-30 g po sadnici. Sa potpunim meliorativnim đubrenjem na početku zasnivanja.

Đubrenje zasada maline

Preporučljivo je u tom slučaju đubrenje obavljati samo azotnim đubrivima i to u tri navrata:

  •  prihranjivanje azotom kada izbiju mladi izdanci;
  • kada isti dostignu oko 30 cm; i
  • kada izdanci dostignu oko 60 cm.

Prihranjivanje sa obavlja rasturanjem đubriva duž redova u širini 70-80 cm, i to upotrebom 80-100 kg/ha KAN-a, ili, izuzetno upotrebom oko 50 kg/ha UREE – kao fiziološki kiselog đubriva, i to samo na onim zemljištima čije pH vrijednosti preko 6.

Đubrenje zasada maline u rodu

S obzirom na to da je malina od svih jagodastih vrsta voća najveći potrošač hranljivih elemenata iz zemljišta, za njeno uspješno gajenje i profitabilno plodonošenje neophodne su velike količine organske mase u zemljištu, odnosno velike količine hranljivih elemenata za obnovu žbunova, sazrijevanje obilje roda na starim žbunovima i razvoj velikog broja novih izdanaka. Malina u rodu najviše koristi kalijum, zatim azot pa fosfor. Prema nekom ispitivanjima za optimalnu ishranu maline neophodno je 50-70 kg/ha azota; 100-150 kg/ha P2O5 i 150-200 kg/ha K2O.

Proizvođači u svojim malinjacima često prekomjerno dodaju azot, što se manifestuje kroz pretjerano bujan porast izdanaka, neblagovremeno odrvenjavanje pred zimu, slabije diferenciranje cvjetnih pupoljaka, veću osjetljivost na mrazeve, bolesti i dr. Prema načinu primjene i vrsti đubriva, đubrenje rodnih zasada može se izvoditi kroz osnovno, prihranjivanje i đubrenje folijarnim đubrivima. Osnovno đubrenje izvodi se u kasnu jesen ili rano u proljeće prije kretanja vegetacije. Za ovu namjenu trebalo bi svake godine upotrebiti 15-20 t/ha zgorelog stajnjaka i kompleksnog mineralnog đubriva NPK i to u količini 500-1000 kg/ha, zavisno od plodnosti zemljišta, rasturenog stajnjaka i samog sistema gajenja. Obe vrste đubriva trebalo bi rasturati zajedno, pred jesenju ili proljećnu dublju obradu duž redova, širine oko 1 m.

Pročitajte: Zaštita zasada maline posle berbe

Prihranjivanje se obavlja azotnim đubrivima i to obično u tri navrata:

  • prvo u proljeće – pred kretanje vegetacije;
  • drugo početkom cvjetanja i
  • treće pred početak berbe.

Ukupne količine azotnih đubriva u ova tri roka trebalo bi da iznose 300-400 kg/ha. Folijarnim, kao dopunskim đubrenjem može se brzo djelovati tokom vegetacije na povećanju makro, kao i potrebnih mikroelemenata. Malinari ga obično izvode u dva ili tri navrata – istovremeno sa tretiranjem zasada protiv bolesti i štetočina.

Tonić Dejan, PSS Prokuplje

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI