Ponedjeljak, 4 Marta, 2024
spot_img

Zimska ishrana muznih krava

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Svakodnevni zimski broci muznih krava treba da budu sastavljeni od kabastih hraniva i koncentrata. Visokomliječna muzna grla zahtjevaju posebno kvalitetnu stočnu hranu i koncentrat sastavljen od više hraniva. U našim uslovima najčeše se koriste kukuruz i mekinje koje prije upotebe treba da se izmiješaju. Najbolji koncentrat je onaj koji se proizvodi u fabrikama stočne hrane. Postoji više vrsta obroka za zimsku ishranu krava, a razlikuju se po tome koje hranivo najviše učestvuje u njegovom sastavu. U ishrani muznih krava najčeše se koriste sijeno, silaža i koncentrat.

Od sijena se najviše koriste livadsko sijeno, leptirnjače, mahunarke i smjese žitarica (zob i raž). Kavalitet sijena može da bude veoma različit i zavisi od vrste biljaka koje učestvuju u njegovom sastavu, od vremena, načina spremanja i dr. Kvalitet sijena utiče na količine koje mogu da se koriste u obroku, kao i na proizvodnju mlijeka. Krave mogu dnevno da pojedu više od 2 kg sijena prosječnog kvaliteta na 100 kg žive mjere. To znači da bi krava tjelesne mase oko 500 kg dnevno mogla da pojede i do 15 kg sijena. To je kolikčina kojom se pored uzdržnog obroka može proizvesti samo 5-6 kg mlijeka. Veće količine kvalitetnijeg sijena neznatno utiču na povećanje mliječnosti pa se zato ovo hranivo ne daje kravama u količinama koje one mogu da pojedu, već najviše do 7-8 kg. Drugi dio obroka čine silaža, stočna repa i koncentrat. Slama i kukuruzovina mogu da se daju muznim kravama, ali samo kao dodatak obroku, jer u protivnom ako se slama i kukuruzovina koriste kao glavni obrok, smanjiće se proizvodnja mlijeka, a krave će izgubiti na masi i neće se moći koristiti kao visokoproduktivna grla.

Pročitajte: Kako naučiti krave na električnu ogradu?

Od sočnih hraniva najčešće se koriste stočna repa i kukuruzna silaža. Stočna repa daje se kravama isjeckana, a preporučuje se 30-40 kg stočne repe na dan. Pri ishrani muznih krava samo sijenom ili nekom drugom kabastom stočnom hranom, uvođenjem stočne repe u obrok povećaće se i mliječnost i kvalitet mlijeka.

Silaža se na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima veoma malo koristi. To je zelena stočna hrana koja se konzervira da ne bi istrulila i tako se sačuva za ishranu krava zimi kada nema druge svježe hrane. Visokoproduktivnim muznim grlima daje se u količin od 30-40 kg dnevno. U našim uslovima najčešće se koristi kukuruzna silaža. Njena vrijednost zavisi od kvaliteta i stepena zrelosti kukuruza prilikom siliranja, od bogatstva u klipovima kao i od toga kako je silaža pripremljena. U praksi se obično računa da 1 kg sijena ima vrijednost kao 2,5 kg silaže.

U vojvođanskim uslovima za zimsku ishranu krava uspješno se koriste: pivski trop (treber), rezanci šećerne repe i suncokretova sačma, što u uslovima Republike Srpske nije moguće obezbijediti.

Nedostatak vitamina i mineralnih materija u toku zimske ishrane krava česta je pojava, naročito kod visokoproduktivnih muznih grla, što dovodi do raznih neželjenih posledica. Zato ove materije treba da se dodaju životinjama u vidu koncentrata. Ako se na gazdinstvu sprema koncentrat, onda se pored uobičajenih hraniva dodaju i mineralne materije i vitamini. Na 100 kg smješe dodaje se 1-2 kg koštanog brašna i 0,5-1% premksa.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI