Četvrtak, 20 Juna, 2024
spot_img

Zaštita voćaka od virusa

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Osnovna mjera suzbijanja virusa voćaka i vinove loze jeste korišćenje za sadnju bezvirusnih sadnica.

Prvi uslov za to jeste nabavka sadnica od registrovanih proizvođača sa atestima kao dokazom da su sadnice bezvirusne. Takve sadnice moraju voditi porijeklo iz rasadnika čija je proizvodnja sadnica bila predmet kontrole institucija koje je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede i koje su u tom procesu prošle završni test na prisustvo virusa.

Proces proizvodnje sadnog materijala mora biti legalan. To znači da su se ostvarili sljedeći uslovi:

  • da je proizvodnja sadnog materijala prijavljena kod Ministarstva poljoprivrede u predviđenom vremenu sa tačnom količinom sadnica koje će biti proizvedene u datoj godini,
  • da su podloge koje će se kalemiti zdrave, bezvirusne,
  • da su plemke (kalem grančice) uzete sa bezvirsunih matičnih stabla institucije koja je registrovana za uzgoj matičnih stabala i da je broj nabavljenih plemki adekvatan broju sadnica koje će se proizvesti,
  • da su matična stabla kod držaoca matičnih stabala bezvirusna i da se nalaze u području gdje nema proizvodnih zasada i drugih biljaka domaćina virusa ili se uzgajaju u mrežarnicima.
  • da su rasadnici za proizvodnju sadnica u lokalitetima gdje u orkuženju nema proizvodnih zasada ili pojedinačnih zasada koji bi mogli biti izvor zaraze
  • da proizvođač sadnica, na kraju vegetacije, dobije uvjerenje o priznavanju proizvodnje sadnica na količinu koja je prijavljena i koja je proizvedena,
  • da svak sadnica bude označena sa atestom koj proizvođač dobija od nadležnog Ministarstva u onom broju koji odgovara količini proizvedenih sadnica, i,
  • da nadležne inspekcijske službe kontrolšu promet sadnog materijala kako bi se izbjegao promet sadnica iz proizvodnje koja nije bila predmet kontrole ili su za prizvodnju korišćene plemke iz proizvodnih zasada i podloge nepoznatog zdravstvenog stanja.

Značajna mjera je i uzgoj tolerantnih sorti. Da li mjera krčenja zaraženih stabala može doprinijeti suzbijanju virusa. Jedino potpune mjere, izvedene do kraja, na cijeloj teritoriji države, mogu imati pozitivnog efekta. Svak paracijalna aktivnost neće dati nikakve rezultate zato što je virus veoma raširen, zaražen veliki  broj procenata stabala koa su izvor za nove infekcije.

Najsigurniji i najbtži način za dobijanje bezvirusnih podloga jeste njihova proizvodnja kulturom tkiva in vitro

Izvor: agrosavjet.com / literatura: “Primjena pesticida u zaštiti voćaka i vinove loze”

PROČITAJTE:

Virusi u povrtarskoj proizvodnji nanose veliku štetu – Kako da ih spriječite

PASULJ: Mozaik lista izaziva virus, kako ga zaštititi

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI