Petak, 19 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoRazmjeravanje parcele i obilježavanje mjesta za sadnju

Razmjeravanje parcele i obilježavanje mjesta za sadnju

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Razmjeravanje parcele i obilježavanje sadnih mjesta se obavlja nakon završene pripreme zemljišta za sadnju.

Određivanje razmaka sadnje zavisi od voćne vrste , podloge , sorte , uzgojnog oblika , raspoložive mehanizacije a pre svega od intenziteta proizvodnje. Kod većine voćnih vrsta markerima se obeležava svako sadno mesto a kod pojedinih jagodastih voćki koje se sade na manjem rastojanju u redu obeležavaju se redovi.

Pročitajte: Kako da se reznica ukorijeni svaki put?

Raspored voćaka u budućem zasadu može biti:

– u vidu kvadrata (jednako rastojanje voćaka u redu i između redova npr. 5m x 5m, 4m x 4m )
– pravougaonika (razmak između redova veći od razmaka između voćaki u redu 6mx4m, 5mx3m itd.)
– u trougao (voćke se nalaze na ivicama jednakostraničnih ili jednakokrakih trouglova, stabla svakog drugog reda se nalaze u međuprostorima prethodnih redova. Ovom sadnjom se dobija veći broj voćaka po jedinici površine)
– po izohipsama ( primjenjuje se na terenima sa većim nagibom, voćke se u redu nalaze na istoj nadmorskoj visini).

Rastojanje koje izaberemo voćkama mora obezbijediti dovoljno hranidbenog prostora za normalan rast i nesmetano kretanje mehanizacije. Ako je teren ravan ili sa blagim nagibom, najbolje je da pravac redova bude sjever-jug zbog boljeg osvjetljenja.

Ako je nagib veći pravac redova treba da bude u pravcu pada terena zbog lakšeg kretanja mehanizacije. Posebnu pažnju obratiti da rastojanje između granica parcele i početka i kraja reda bude dovoljno udaljeno kako bi se moglo nesmetano okretati sa mehanizacijom.
Na većim kompleksima potrebno je obaviti parcelizaciju na posebne table uz odgovarajuću putnu mrežu, a za određivanje pravca i položaja redova angažuju se geometri.

Pročitajte: IZBOR VOĆAKA ZA AMATERSKE ZASADE : Prednost otpornim sortama kojima hemija nije potrebna

Obilježavanje

Na manjim parcelama obilježavanje se može obaviti pomoću dvije pantljike od 50 metara. Prvo je potrebno odrediti osnovni red, koji treba da je na najdužoj strani parcele. Na njegovom početku i kraju postavićemo po jedan kočić, a između njih zategnuti i privezati kanap.

Ostale redove koji se nalaze upravno na osnovni red odredićemo tako što ćemo naći dva prava ugla na oba markera osnovnog reda. Možemo ih odrediti sa dvije pantljike od 50m, tako što od prvog markera izmjerimo 40 m na liniji koja ga spaja sa drugim markerom i tu pobodemo kočić, od markera sada pantljiku držimo na 30 m, a od kočića na liniji (kanapu kojim su spojeni markeri osnovnog reda) pantljiku namjestimo na 50 m i spajamo sa pantljikom od 30 m. Na mjestu gdje se dvije pantljike spoje pobodemo kočić.

Tako smo odredili prav ugao i postupak ponavljamo na drugoj strani. Kada smo odredili prave uglove određujemo redove, a u redovima sadna mjesta obilježavamo kočićima. U praksi proizvođači često umjesto pantljika koriste tri drvene letve spojene u pravougli trougao. Dvije letve izmjere na željenu dužinu međurednog i rastojanja u redu su stranice trougla koje zahvataju prav ugao. Pomjerajući trougao niz obilježen osnovni red markiraju sadna mjesta u njemu kao i u susjednom redu. Postupak ponavljaju do kraja parcele.

Autor: Sovilj Đorđe, psss.rs

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI