Subota, 22 Juna, 2024
spot_img

Proizvodnja BROJLERA

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Proizvodnja brojlera je naziv za intezivni, brzi tov pilića. 

Materijal za ovu vrstu tova jesu jednodnevni pilići težih i ranostasnijih rasa i njihovi melezi prve generacije. Tov obično traje 8-10 nedjelja, za koje vrijeme pilići dostignu težinu od 1-1,5 kg, kada su zreli za klanje.

Karakteristično je da se tov brojlera od početka do kraja odvija u zatvorenom prostoru – tovilištu, pri čemu se, po pravilu, za ishranu pilića upotrebljavaju kompletne krmne smješe proizvedene u fabrikama stočne hrane. Blagodareći ovome tov brojlera je nezavisan od klimatskih uslova, godišnjeg doba i krmne baze imanja koje se bavi ovom vrstom proizvodnje, pa može da se obavlja svuda i neprekidno tokom cijele godine.

PROČITAJTE: Slobodan uzgoj koka nosilja

Pored toga, ova proizvodnja je i ekonomski vrlo opravdana, prije svega zato što se za tov koriste pilići u doba najintezivnijeg porasta, kada je iskorišćavanje hrane najpotpunije (obično 2-3 kg hrane za 1 kg prirasta). Zatim, proizvodni proces je vrlo kratak, svega desetak nedjelja, tako da se sredstva uložena za tov jedne partije pilića brzo vraćaju i koriste za dalju proizvodnju.

Relativno brzo se vraćaju i sredstva uložena u zgrade i opremu s obzirom na intezivno koršćenje kapaciteta u masovnoj i kontinuiranoj proizvodnji, sa minimalnim angažovanjem radne snage. I najzad, srazmjerno jeftino, a vrlo kvalitetno meso utovljenih pilića traži se i na domaćem tržištu i na inostranom tržištu, što omogućava povoljan i blagovremen plasman brojlera. Sve je to doprinijelo da se proizvodnja brojlera brzo razvije i da u mnogim zemljama postane ozbiljan faktor u proizvodnji mesa.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI