Utorak, 23 Aprila, 2024
spot_img

PROCJENA KVALITETA SIJENA

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Kvalite sijena je osnova za ishranu domćih životinja, ili kao roba za tržište. Zbog toga je procjena kvaliteta od posebnog interesa. Za procjenu kvaliteta sijena mogu da se korsite različiti pokazatelji, kao što su: Rezultati botaničkih analiza, izgled suve biomase (sijena), dok se rezultati hemijskog sastava suve mateije koriste kao osnova za procjenu njegove hranjljive vrijednosti.

BOTANIČKI SASTAV SIJENA

Na osnovu analize botaničkog sasatava livadskog sijena utvrđuju se vrste iz zastupljenosti biljaka u sijenu (sijeno sijanih travnjaka, sijeno leguminoza, sijeno prirodnih livada,…). Botaničkom analizom utvrđuje se zastupljenost leguminoznih biljaka (djetelina, žuti zvjezdan, lucerka i dr.). Takođe potrebno je utvrditi fazu razvoja biljaka u vrijeme košenja, zastupljenost reproduktivnih organa biljaka (metlica, ili klasolika metlica), udio lista i stabljika, i dr. Pored toga, analizom se utvrđuje zastupljenost loših korovskih vrsta, pa i otrovnih biljaka.

IZGLED BIOMASE

Kvalitet sušenja i skladištenja biomase može da se utvrdi na osnovu brojnih pokazatelja, kao što su : boja sijena, miris, finoća (na osnovu dodira ili vizuelnog osmatranja), prisustvo prašine, i dr. Poslije sušenja biomse, kvalitetno sijeno biće neznatno obezbojeno, imaće prijatan mirs, stabljike i lišće će biti nježni i sa vrlo malo prašine.

Za prcojenu kvaliteta sijena, posebno sa prirodnih ili sijanih travnjaka korsite se dva osnovna pokazatelja i to:

– kvalitet sušenja i skladištenja

– kvalitet biomase, na osnovu analiza hemijskog sastava suve materije

Za razliku od kvalitetno osušene biomase, loše sušena biomasa i neodgovarajuće skladišteno sijeno imaće tamnu boju, puno prašine, krakterističan miris, na dodir će se činiti kao da je sa većim sadržajem vlage, i dr.

HRANLJIVA VRIJEDNOST

Utvrđivanje hemijskog stastava suve materije obavlja se u laboratorijama za ispitivanje kvaliteta stočne hrane. Na osnovu rezultata hemijskih analiza, utvrđuje se hranjljiva vrijednost sijena izražena kao neto energija za laktaciju (NEL), ili kao neto energija za rast i proizvodnju mesa (NEM), i drugi pokazatelji. Odnosno na osnovu rezultata botaničkog sastava, hemijskog sastava i drugih pokazatelja, kompletiraće se procjena kvaliteta sijena, kao osnva za kvalitetnu ishranu životinja i/ili kao robe za tržište.

Izvor: AgroSavjet

PROČITAJTE:

Uzgoj krompira bez obrade tla – pod slamom ili sijenom

Ishrana ovaca tokom zime

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI