Četvrtak, 23 Maja, 2024
spot_img

Prihrana ozime pšenice

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Povećanju temperature zraka slijedi period intenzivnog rasta nadzemne mase ozimih usjeva pšenice. Da bi se povećao sadržaj dostupnih hranjivih materija u zemljištu, koje će usjevi iskoristiti za oporavak i stvaranje odgovarajućeg prinosa po jedinici površine, potrebno je izvršiti adekvatnu prihranu. Vrijeme prihrane treba biti usklađeno sa stanjem, odnosno kondicijom usjeva, etapama organogeneze i agroekološkim uslovima, što se može utvrditi fenološkim zapažanjima u polju.

Adekvatna prihrana azotom treba biti izvedena prema trenutnom stanju biljaka, stepenu razvoja, raspoloživosti azota u zemljištu, mogućnostima njegovog usvajanja, ali i u zavisnosti od vremenskih uslova. Preuranjena prva azotna prihrana ozimih žita neprihvatljiva je iz ekonomskih i ekoloških razloga i to zbog gubitka nitratnog azota iz zone korijena, ispiranjem.

Prihrana NPK đubrivom, odnosno fosforom i kalijumom se ne preporučuje zbog njihovog neznatnog premještanja u dubinu pa hranjiva ostaju na površini, a ne u zoni korijenja.
Za postizanje visokih prinosa neophodna je izbalansirana ishrana svim potrebnim hranjivima.
S prvom prihranom kreće se u trenutku proljećnog kretanja vegetacije odnosno kada se dnevne temperature ustale na 10°C. Tada započinje brži porast nadzemne mase. Prva prihrana obavlja se u fazi početka bokorenja, najčešće sredinom ili krajem februara. U toj fazi rasta pšenica obično ima razvijena 3-4 lista. Važnost prve prihrane je formiranje većeg broja izboja u busu iz kojih će se razviti produktivne vlati. Za prvu prihranu preporučuje se dodati 150-220 kg/ha KAN-a.

Druga prihrana obavlja se u početku vlatanja. Pšenica tada prolazi kroz III i IV etapu organogeneze, dolazi do izduživanja konusa rasta, stvaranja klasnog vretena i začetka formiranja klasića. Taj trenutak određuje se na temelju stanja razvoja usjeva pšenice (bez obzira na kalendar radova), odnosno kad se zametak klasa primjetno odvoji od čvora busanja (~2 cm).U drugoj prihrani preporučuje se prihrana sa 30-50 kg/ha čistog azota što odgovara 110-150 kg/ha KAN-a.

Treća prihrana izvodi se početkom klasanja (prije oplodnje) i u ovoj se fazi mogu koristiti rastvori UAN-a ili UREE. Ukoliko se koristi rastvor UREE može se koristiti 20 %, a ukoliko se koristi rastvor UAN-a tada se koristi 80 litara UAN-a rastvorenog u 120 litara vode za 1 ha. Pri tome treba uzeti u obzir vremenske uslove za vrijeme tretiranja, osjetljivost sorte, položaj lista i vrijeme primjene (pred veče ili u večernjim satima) zbog moguće pojave ožegotina na gornjim listovima. Ova prihrana ima malo značenje za visinu prinosa, ali utiče na porast hektolitarske mase i veći sadržaj proteina u zrnu.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI