Nasloni za malinu – Kakvi mogu biti i koji je najbolji izbor?

NASLONI ZA MALINU

Nasloni za malinu – Izdanci maline, osobito kod bujnih sorti (na primjer moling eksploit), savijaju se pod teretom roda ka zemlji. Da bi se to spriječilo postavljaju se nasloni.

Kod sistema žbunova sa kvadratnim i pravougaonim rastojanjem koristi se kolje (200 X 5 cm), a kod pantljika i žive ograde – direci (200 X 10 cm). Između direka postavlja se pocinkovana žica prečnika 2 do 3 mm.

Direci mogu biti od drveta (bagrem, hrast), gvožđa ili armiranog betona. Drvene direke treba do polovine njihove visine nagoreti, potopiti u bordovsku čorbu ili premazati masnom bojom. Direci se pobijaju u redu na 8 do 10 m.

Naslon može biti:

  • sa jednom žicom na visini 1,20 do 1,50 m, za koju se vezuju izdanci;
  • sa dvije žice jedna ispod druge (na 60 i 120 cm), između kojih se provlače izdanci i vezuju za gornju žicu;
  • sa dvije žice u istom nivou (na 100 do 120 cm), između kojih se uvlače izdanci ostavljeni za rod ( rastojanje između žica je 30 do 40 cm, koje se postže zakivanjem daščica za direke i žica za daščice, ili zakivanjem žica neposredno za direke, a zatim ubacivanjem daščica između žica);
  • sa četiti žice, od kojih su po dvije na istom nivou (na 60 cm i na 100-120 cm); izdanci se uvlače između žica, koje su udaljene 30-40 cm. Ovaj oblik naslona je najskuplji, ali je kasnije u eksploataciji najekonomičniji.

Izvor: agrosavjet.com/Literatura: Jagodasto voće – Staniša A. Paunović, Petar D. Mišić, Asen S. Stančević

PROČITAJTE:

Jesen ili proljeće – Kada je bolje saditi malinu?

Priprema izdanaka maline za sađenje

Izbor pogodnog mjesta i položaja za malinjak

Preporuka za vas