Petak, 19 Jula, 2024
spot_img

Miješanje pesticida

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

U periodu intezivne zaštite, vrlo često se događa naročito u voćarstvu, da se tretiranje protiv štetnih insekata na nekoj gajenoj biljci poklapa sa vremenom tretiranja protiv prouzrokovača biljnih bolesti (jabukin smotavac i čađava krastavost, šljivina osa i plamenjača šljive, grozdov moljac i plamenjača, pepelnica i plamenjača vinove loze i dr.)

Da bi se izbjegli troškovi pojedinačnih tretiranja, na savremenim plantažama se primjenjuju kombinovana tretiranja, odnosno miješaju se dva ili više preparata radi jednovremene zaštite od štetočina i prouzrokovača biljnih bolesti. Ovakvim tretiranjem se postiže velika ušteda u radnoj snazi i vodi.

Mogićnost kombinovane primjene preparata zavisi od više faktora koje treba svaki izvođač prskanja da ima u vidu kako ne bi došlo do štetnih posljedica zbog nestručne primjene preparata.

U prvom redu, treba imati u vidu da se svi pesticidi međusobno ne mogu miješati  tj. nisu svi kompatibilni. Za pesticide koji se međusobno mogu miješati obično kažemo da su kompatibilni. Zbog nepoznavanja osobina pojedinih pesticida, dolazi do pogrešnog miješanja istih i do pojave fitotoksičnih pojava na biljkama do kojih svakako ne bi došlo ukoliko bi se pesticidi koji su pomiješani primijenili pojedinačno. Takođe, usljed pogrešnog miješanja može da dođe do brže razgradnje aktivne supstance kod nekih pesticida, čime se smanjuje efikasnost istih. Za takva sredstva obično kažemo da su inkompatibilna.

Naprotiv, ukoliko se dobro poznaju osobine pesticida, miješanjem dva ili više pesticida može se uticati da se kombinovanim tretiranjem poveća efikasnost jer, usljed miješanja nekih preparata dolazi do pojave sinergizma, gdje je efikasnost  MJEŠAVINE veća od efikasnosti komponenata koje ulaze u njen sastav.  Kompatibilnost, osim aktivne materije, zavisi i od dodatnih materija i rastvarača. Prilikom miješanja dva ili više  preparata može doći do hemijske rakcije kojom prilikom dolazi do novog hemijskog jedinjenja koje može poruzrokovati fitotoksične promjene kod biljaka. Ako dođe do fizičkog miješanja gdje dva ili više preparata zadržavaju svoja prvobitna svojstva miješanje korisno.

Uopšteno se može reći, da su za miješanje najpogodniji preparati koji se formulišu u obliku koncentrata za suspenziju. Ukoliko se miješaju preparati u obliku koncentrata za suspenziju sa preparatima u obliku koncentrata za emulziju, najbolje je u već pripremljenu suspenziju sipati koncentrat za emulziju. Da bi se izbjegle eventualne štete zbog pogrešne kombinovane primjene preparata, ova se praktično nikada ne izvodi be prethodnog savjeta sa stručnjacima, pogotovo ako su u pitanju novi preparati koji nisu još dovoljno pručeni.

Izvor: AgroSavjet

Prethodni članak
Naredni članak
POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI