Utorak, 16 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoKoje su prednosti navodnjavanja kap po kap

Koje su prednosti navodnjavanja kap po kap

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Navodnjavanje predstavlja agrotehničku mjeru koja direktno utiče na povećanje prinosa. Drevne civilizacije su koristile plavljenje rijeka tako što su oko zemljišnih parcela podizali nasipe tako da se plavna voda držala sve dok se plodni sediment ne bi istaložio, a zatim bi se višak vratio u vodotok. Danas u praksi postoje različiti sistemi za navodnjavanje (brazde, prelivanje, orošavanje, kapanje, subirigacija idr.), a voda kojom se napajaju ovakvi sistemi koristi se iz različitih izvora (vodeni tokovi, vještačka jezera, izvori, bunari itd.).

U voćnim zasadima pretežno se koristi sistem navodnjavanja kap po kap zbog sljedećih svojih prednosti:

– kontrola količine vode po jedinici površine
– kontrola vodno – vazdušnog ražima zemljišta
– niža cijena koštanja navodnjavanja
– mogućnost primjene vodotopivih đubriva kroz sistem
– kontrola salinitita zemljišta i pH vrednosti
– veći i kvalitetniji prinos gajene kulture

Na manjim površinama (malim voćnjacima, okućnicama) ovakvi sistemi funkcionišu pod niskim pritiskom, pa često za efikasan rad nije potrebna čak ni pumpa.

Naravno, u većim zasadima pumpa je neizostavan dieo sistema za navodnjavanje, a uz pumpu neophodno je postaviti i filter. Na manjim površinama koriste se obični filteri, a kod većih sistema pješčani ili drugi kvalitetniji filteri.
U praksi poljoprivredni proizvođači zaobilaze postavljanje venturijeve cijevi i postavljaju ventile sa dodatnim crijevom na usis pumpe, gdje pumpa pod pritiskom usisava hranu i ubrizgava u sistem ili uzimaju dodatne pumpe (hidropak) i pomoću njih ubacuju hranu u sistem.

Navodnjavanje jagoda

U zasadima jagode se osim crijeva koji su standardni dieo svakog sistema koriste i trake kap po kap, koje mogu biti klasične (zipovane) ili sa ugrađenim kapljačem. Pouzdanost i tačnost zipovanih traka na našem tržištu prilično varira u odnosu na trake sa ugrađenim kapljačem. Kapljači treba da ispunjavaju uslov kapaciteta 2 litre po satu, a razmak kapljača treba prilagoditi kulturi i razmaku sadnje u zasadu.
Posebnu pažnju prilikom postavljanja sistema treba obratiti na normalni radni pritisak koji predstavlja radni pritisak na kome kapljač daje standardnu količinu vode za koju je projektovan. Normalni radni pritisak kod traka i crijeva je 0,8 – 1,2 bara.

PROČITAJTE:

Navodnjavanje krompira

Sjetva soje u aprilu – đubrivo i navodnjavanje prije sjetve

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI