Četvrtak, 7 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVoćarstvoKako ispraviti mane kvalitetnih voćnih rakija

Kako ispraviti mane kvalitetnih voćnih rakija

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Kvalitetna i ukusna rakija koja ima miris i ukus voća od kog je pripremljena i bistra je, nastaje u procesu u kom ćemo ispoštovati sve tehnološke postupke.

U protivnom dobićemo rakiju koja ima mane, vizuelne i one koje se odnose na ukus i miris.

Mane i popravka kvalitetnih voćnih rakija

Voćne rakije moraju biti bistre i čiste. Nerjetki su slučajevi da se u rakijama javljaju pojedine mane, odnosno nedostaci, nastali kao poslJedica grešaka prilikom pripreme voća ili ili tokom pečenja rakije.

Neke mane se ne mogu ispraviti, dok se pojedine mogu popraviti djelimično ili u potpunosti. Važno je da se, čim se uoče i utvrde, omah krene sa popravkom.

Mane koje se javljaju kod voćnih rakija mogu se podjeliti u dvije grupe:

– mane koje se opažaju vizuelno i

– mane primjetne na mirisu i ukusu.

Zamućenje rakije

Prvoj grupi pripadaju raznorazni talozi i mućenja.

Zamućenja izazivaju razne čestice nerastvorljive u etanolu i vodi, koje su sa strane unijete u rakije.

Do zamućenja može doći:

– ako se svođenje destilata (finalizacija rakije) vrši običnom ili nedovoljno omekšalom vodom (pahuljice ili talog bijele boje). Ovakvu rakiju neophodno je predestilisati i destilovanom vodom svesti na željenu jačinu;

– ako se destilišu sirovine sa povećanim sadržajem isparljivih kiselina ili sumpordioksida može se očekivati povećan sadržaj bakra (crvenkasti talog);

– ako teški metali dospiju u rakije usljed čuvanja dsetilata u sudovima od bakra ili gvožđa, ili korišćenjem vode bogate gvožđem, za svođenje destilata (žuto-mrki talog). Za uklanjanje teških metala iz rakija primjenjuje se predestilacija predhodno neutralisane rakije da natrijum-hidroksidom do rN-7;

– ako rakije sazrijevaju u novim drvenim sudovima, može doći do toga da rakija poprimi neželjenu boju koja je siguran znak daljeg mućenja. Ovakve rakije treba najprije svesti na 20 vol%, a potom obaviti bistrenje eponitom (aktivnim ugljem) (10-20g/hl). Kontakt između eponita i rakije ne smije biti duži od 24 h.

Ukus i miris

Drugoj grupi mana, svakako, pripadaju kisele rakije koje su ujedno i najčešća mana kod rakija.

Razlog ovoj pojavi su isparljive kiseline koje iz ukišeljenog prevrelog kljuka prelaze u destilat u toku same destilacije.

Kiseli destilati se mogu tretirati sa kalcijum-karbonatom. Uglavnom je dovoljno upotrebiti 200 g/hl ovog jedinjenja.

Potrebna količina se izmješa sa nešto destilata i uz intenzivno mešanje se dodaje kompletnoj količini koja se neutrališe.

Kalcijum-karbonat se taloži u vidu bijelog taloga. Destilat se odvoji pretakanjem i obavezno profiltrira. Destilat je moguće i predestilisati.

Miris i ukus na sumporna jedinjenja potiče od vodonik-sulfida, nastalog od sumpora koga može biti u kljuku. On nastaje u toku ili poslije alkoholnog vrenja.

Ovakvim destilatima najprije treba dodati bakar-sulfat (0,5 l na 150 l destilata), a potom ih predestilisati.

U destilatima od koštičavog voća, često se sreće miris i ukus na košticu (gorki badem), koji nastaju kao posljedica lomljenja koštica usljed prerade voća.

Ova mana se može ublažiti ili potpuno ukloniti primjenom srebro-nitrata (1 g na 100 l destilata) koji se može naći u većim poljoprivrednim apotekama. Nakon taloženja tamno-mrkog taloga, koji se otklanja filtriranjem, se pristupa predestilaciji.

Prilikom destilacije gustih tečnosti kljuka ili komine, može doći do zagorevanja, naročito ako se zagrevanje vrši direktnim plamenom. Tada je primetan gorko-paleći ukus (miris i ukus na zagorelo) koji je teško ukloniti.

Samo u blažim slučajevima zagorevanja je moguće poboljšanje ukusa tretiranjem eponitom.

Ono što se može učiniti u toku same destilacije jeste da se zagorela rakija izmješa sa desetostrukom količinom prevrele komine (pri čemu treba biti vrlo pažljiv), te nakon stajanja 2-3 dana ponovo pristupiti destilaciji.

Ovako popravljene rakije manje ili više zadovoljavaju svojim kvalitetom ako uspijemo da uklonimo većinu tragova mana rakija.

Spisak mana rakija je poduži, te kako bi izbegli da do njih ikada dođe, preporuka je da se prilikom spravljanja rakija ispoštuju svi tehnološki postupci.

Slađana Cvetković, savetodavac PSSS Kruševac

PROČITAJTE:

Kako se pravi rakija? – Uputstvo za upotrebu kazana za rakiju /VIDEO/

Zdravstvene tegobe kod kojih rakija može da posluži kao lijek

Kada se bere voće za rakiju?

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI