Petak, 14 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVinogradarstvoGijov jednogubi način rezidbe vinove loze

Gijov jednogubi način rezidbe vinove loze

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Gijov jednogubi način rezidbe vinove loze se primjenjuje na niskom ili srednje visokom stablu na kojem se u redovnoj rezidbi ostavlja jedan luk od najmanje šest okaca i jedan kratak kondir sa dva okca koji daje lastare za obavljanje rezidbe u sljedećoj godini.

Ovaj način rezidbe daje bolje rezultate pri špalirskom gajenju mada se čokot može gajiti i uz kolac.

GIJOVA REZIDBA U PRVOJ GODINI

U jesen prve godine mladi čokoti se orezuju tako što se najrazvijini lastar reže na jedno izuzetno na dva vidjljiva okca dok se svi ostali lastari uklanjaju. Cilj ovakvog postupka je u tome da se u toku druge godine dobije jedan sasvim lijepo razvijen lastar. Ovo je naročito značajno kada se želi dobiti povišeni oblik stabla.

GIJOV NAČIN REZIDBE
Rezidba u prvoj godini

GIJOVA REZIDBA U DRUGOJ GODINI

I pored ostavljanja samo jednog okca normalno je da se tokom vegetacije druge godine na čokotu pojavi veći broj lastara. Lačenjem se ostavljaju samo dva najrazvijenija dok se ostali uklanjaju. U jesen druge godine jači lastar se reže na dva okca i to na onoj visini na kojoj se želi formirati stablo. Ova visina se poklapa s visinom prve žice u špalirskom naslonu. Ako je ta visina takva da se lastar mora orezati na veći broj okaca, onda se ostavljaju samo dva najviša dok se niža uklanjaju. Ovo uklanjanje okaca treba da se obavi tek u proljeće kada se vidi da li su dva najviša okca počela vegetaciju. Drugi odgajivani lastar se potpuno uklanja jer je on služio samo kao rezerva.

GIJOV NAČIN REZIDBE
Rezidba u drugoj godini: a – za nisko b – za povišeno stablo

GIJOVA REZIDBA U TREĆOJ GODINI

U hladnijim krajevima rezidba se obavlja u jesen treće godine, dok se u krajevima sa vlažnom zimom rezidba može izvesti u proljeće četvrte godine. Tokom treće godine na svakom čokotu treba da se razvijaju dva jaka lastara. Viši lastar se orezuje na luk čija dužina u ovoj godini ne smije biti velika, dok se niži lastar orezuje na dva okca. Svi ostali lastari, ukoliko su se razvili iz slijepih okaca, uklanjaju se do osnove.

GIJOV NAČIN REZIDBE
Rezidba u trećoj godini: a – izgled čokota prije b – izgled čokota poslije rezidbe

REDOVNA GIJOVA REZIDBA

U redovnoj rezidbi se uvijek viši lastar s kratkog kondira orezuje na luk, niži lastar orezuje na okvir od dva okca dok se luk iz prethodne godine uklanja. I u ovog oblika orezivanja povremeno dolazi do izduživanja stabla pa se radi vraćanja stabla na početnu visinu povremeno stvara zamjena iz jalovaka. Ako se desi da kondir za zamjenu nema dva dobro razvijena lastara, onda se luk može ostaviti i na lulu iz prethodne godine ali što bliže osnovi. Pri gajenju na špaliru ostavljani lukovi se povijaju i privezuju za žicu.

Pri gajenju uz kolac lukovi se takođe moraju povijati jer u protivnom ne dolazi do aktiviranja svih okaca na luku. Privezivanje lukova pri gajenju uz kolac obavlja se za susjedni čokot, za stablo istog čokota ili za posebno povijeni kolac. Ovaj oblik stabla i rezidbe više odgovara sortama koje traže dugačku odnosno mješovitu rezidbu. Nezgodna strana ovog načina rezidbe je u tome što se umanjuje vegetativni potencijal čokota i što se prave velike rane jer se presjeci prave na trogodišnjem drvetu.

GIJOV NAČIN REZIDBE
Redovan rezidba: a – izgled prije b – izgled poslije rezidbe

Izvor: agrosavjet.com

PROČITAJTE: 

Rezidba vinove loze u obliku horizontalne kordunice

Vinova loza – Rezidba za rod

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI