Nedjelja, 3 Marta, 2024
spot_img

Vinova loza – Rezidba za rod

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Rezidba za rod – Jednom kada je vinova loza formirana, potrebno je svake godine orezivati lastare kako biste ih podstakli da rađaju, a i da zadržite razvoj kordunice u željenim granicama.

Od polovine februara do polovine marta

Zavisno od sorte, orežite lastar iznad drugog, trećeg ili četvrtog dobro formiranog, dakle dobro vidljivog okca, počevši od osnove.

Odstranite lastare koji su rađali prethodne jeseni, odrezavši ih pri njihovoj osnovi. Kada orezujete iznad trećeg ili četvrtog okca, zadržite samo okce pri osnovi koje će da da novi lastar za zamjenu i zadržite okce na vrhu koje će da da rodni lastar, a odstranite srednja okca.

Od maja do septembra

U junu ograničite dužinu lastara na 40 cm do 50 cm: odsijecite rodne lastare otprilike na mjestu koje se nalazi dva lista nakon posljednjeg grozda.

Ako neki lastar za koji ste mislili da je rodan na kraju ne nosi grožđe, odstranite ga. Takođe uklonite sve druge lastare pri osnovi kordunice. Tokom čitavog perioda vegetacije takođe odstranjujte spavajuća okca koja se razvijaju pri osnovi listova. Odsijecite sačuvane lastare na 50 cm do 60 cm dužine. Odsijecite sve raštljike.

Rezidba prilagođena svakoj sorti – sortna rezidba

Većina sorti vinove loze orezuje se kratko iznad drugog dobro formiranog okca. Ipak, na nekim sortama prvo rodno okce nalazi se na trećem ili četvrtom koljencu (nodusu), počevši od osnove. Ovdje je, dakle, potrebno orezivati na duže.

Muskat i čapski biser (franc. Perle de Csaba) orezuju se iznad trećeg okca. Frankovka i bujnije sorte (prečnik lastara je veći) orezuju se iznad četvrtog okca.

Sadnice (lozni kalemovi) različitih sorti vinove loze možete pogledati OVDJE.

Kako da raspoznate rodne i nerodne organe

  • Za razliku od svih ostalih vrsta voća, rodna i nerodna okca na vinovoj lozi spolja izgledaju isto. Samo njihov položaj na lastaru omogućuje nam da predvidimo kako će se razviti.
  • Na mladoj jednogodišnjoj lozi, dobro formirana, dakle dobro vidljiva okca na vrhu i pri osnovi većinom su nerodna. Rodna okca su smještena u središnjem dijelu lastara.
  • Mogu postojati pri osnovi lastara jedva vidljiva okca, uglasta okca, koja su takođe nerodna.

Izvor: agrosavjet.com

PROČITAJTE:

Rezidba vinove loze u obliku horizontalne kordunice

Vinograd – Bolesti vrebaju tokom zimskog mirovanja

Kada je najbolje saditi vinovu lozu?

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI