Četvrtak, 20 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneRatarstvoŽitna pijavica LEMA - Najznačajnija štetočina pšenice i ječma

Žitna pijavica LEMA – Najznačajnija štetočina pšenice i ječma

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Žitna pijavica, lema (Oulema melanopus L.,) najvažnija je štetočina pšenice, ječma i zobi, a u zadnje vrijeme nanosi veće štete i kukuruzu.

Žitna pijavica je insekt koji je kao odrasla jedinka dug 4-6 mm, tamno plave boje sa narandžastim nogama i vratnim dijelom. Jaja su izdužena ćilibarno žute boje, veličine oko 1,2 mm i položena u nizovima na licu lišća duž lisnih nerava. Broj jaja u nizu kreće se od 3 do 12. Larve u posljednjem razvojnom stadijumu dostižu dužinu od 8 mm. Tijelo larvi svih stupnjeva razvića pokriveno je sluzastom sivocrnom materijom. Larve se čaure u zemljištu u kokonima koji liče na grudvice zemlje. 

lema melanopuslema melanopus

Žitna pijavica prezimljuje kao odrasli insekt u ostacima strnih žita u zemljištu. Pojedinačni primjerci imaga pojavljuju se vrlo rano, već sa nastupom kalendarskog proljeća. Prvu pojavu imaga u proljeće treba očekivati kada srednja dnevna temperatura petnaestodnevnog perioda dostigne 10 ºC. Aktiviranje imaga u proljeće je dosta razvučeno i traje oko 20 dana, pri čemu temperatura ima znatan uticaj. Masovna pojava imaga je obično sredinom aprila. Masovno parenje imaga poklapa se sa njihovom masovnom pojavom. Polaganje jaja traje do sredine juna.

Piljenje larvi treba očekivati nakon 8-10 dana od dana polaganja jaja. Razviće larvi traje oko 20 dana i u tom periodu larve prolaze korz 4 razvojna stadijuma, nakon čega se čaure.

Novi imago pojavljuje se u prvoj polovini juna i njegova pojava se poklapa sa periodom izumiranja prezimljujućih imaga. Do nastupanja dijapauze, imago se hrani lišćem divljih trava i kukurza.

Žitna pijavica se hrani velikim brojem vrsta trava ali je prvenstveno šetočina strnih žita, naročito ječma i ovsa. Odrasli insekti se hrane lišćem strnih žita progirzajući ga duž lisnih nerava. Larve ne progrizaju lišće prilikom ishrane već ga skeletiraju, uništavajući lisno zelenilo. Oštećeno lišće je žućkasto bijelo. Napad larvi u polju se može lako zapaziti po žuto bijelim ostrvima, koja su okružena zelenim žitom. Ako je napad jak ili su parcele manje, takav izgled dobija cijelo polje.

Mjere zaštite

Radi utvrđivanja inteziteta napada, potrebno je pratiti pojavu imaga i gustinu njegove populacije koristeći se metodom košenja entomološkim kečerom dijagonalno po usjevu. U istom cilju potrebno je u periodu polaganja jaja više puta, na određenim mjestima, kontrolisati njihovu brojnost tako što će se pregledati po 25 biljaka. Ukoliko borj broj jaja po biljci iznosi 10 i više, može se očekivati jak napada pa se treba pripremiti za suzbijanje ove štetočine.

Iako je moguće primijeniti mjere suzbijanja prezimjelih imaga, u praksi se ova mjera nije pokazala efikasnom pa se preporučuje suzbijanje larvi. Ukoliko cijela površina nije podjednako napadnuta zadovoljavaju i mjere suzbijanja na napadnutim mjestima.

Signalizacija i određivanje roka suzbijanja vrši se prema procentu ispiljenih larvi. Suzbijanje treba vršiti kada se ispili 10 do 15 % larvi.

Kao vrlo efikasn insekticid u borbi protiv Leme melanopus pokazao se preparat KAISO WG.

kaiso
Preparat KAISO WG/Uvoznik i distributer za BiH: Agrimatco doo

To je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim djelovanjem:

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 50 g/kg
Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG) 

Koristi se za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u dozi 150 – 200 gr/ha, tretiranjem na osnovu procjene ekonomskog praga štetnosti, a u vrijeme prisustva mlađih larvenih uzrasta.

Maksimalan broj tretmana u toku jedne godine jeste dva puta u usjevu pšenice.

Miješanje: Može se miješati sa preparatima koji su neutralne reakcije. Ne miješa se sa alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom,
metribuzinom i preparatima koji sadrže alkohole i glikole.

Uvoznik i distributer za BiH: Agrimatco doo

Izvor: agrosavjet

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI