Vrijeme je za vezivanje lastara maline i prvi tretman bakrom

Njega mladog zasada maline

Vrijeme je za vezivanje samo zdravih lastara maline.

U kontinentalnom području Balkana zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

Vezivanje lastara maline

Sada je vrijeme kada se vezuju izdanci maline, te se prilikom ovog procesa proizvođačima preporučuje da vezuju samo zdrave izdanake sa vitalnim pupoljcima koji su ujednačeno razvijeni.

Višak izdanaka treba orezati do osnove i iznijeti iz zasada.

Veoma važno je ukloniti lastare sa simptomima biljnih bolesti i infestirane lastare sa štetnim organizmima, podsjećaju agronomi Prognozno-izveštajne službe.

Treba obratiti pažnju na bijele ispucale lastare tj. lastare koji su zaraženi sa prouzrokovačem ljubičaste pjegavosti izdanaka maline (Didimela applanata) i sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Prilikom vezivanja treba voditi računa o tome da se na 1 dužni metar špalira veže 4 do 6 kvalitetnih izdanaka.

Tretman bakarnim preparatom

Nakon vezivanja izdanaka potrebno je obaviti tretman bakarnim preparatom, savjetuju zaštitari bilja.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih bolesti preporučuje se tretman nekim od sljedećih bakarnih preparata:

Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili

Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja: Galmin 2%.

Moguća je i primjena preparata koji je već gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja kao što je Plavo ulje u koncentraciji 2%.

Izvor: poljosfera.rs

PROČITAJTE:

Jesen ili proljeće – Kada je bolje saditi malinu?

Priprema izdanaka maline za sađenje

Izbor pogodnog mjesta i položaja za malinjak

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Preporuka za vas

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});