Ponedjeljak, 22 Jula, 2024
spot_img

SUZBIJANJE BAKTERIOZNE PLAMENJAČE

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Ova bakterija, Erwinia amylovora, napada sve dijelove voćaka: cvijet, plod, ljetoraste, deblje grane, deblo pa čak i korijen.

Suzbijanje : Erwinia amylovora je patogen koji se mora što prije staviti pod kontrolu, sa ciljem trajnog smanjivanja područja rasprostranjenja.

Međutim, nijedan metod pojedinačno nije dovoljno efikasan za zaštitu od bakteriozne plamenjače. Zato je uspješna zaštita jedino moguća integracijom nekoliko mjera, pravovremeno i dobro izvedenih, i to na širem području, sa ciljem da se prvenstveno uklone izvori infekcije i smanji rasprostranjenost patogena.

U našim uslovima potrebno je redovno pregledati voćnjake i okolinu kako bi otkrili zaražena stabla tj. rezervoar infekcije.

Ranijim otkrivanjem prisustva patogena u voćnjaku i okolini, veće su mogućnosti da se uklanjanjem i uništavanjem ovih izvora infekcije spreče totalne štete. Potrebno je administrativno izolovati površine na kojima je bolest utvrđena i zabraniti distribuciju sadnog materijala i kalem grančica osetljivih voćaka iz tog područja.

Ukoliko je intenzitet zaraze krošnje niži od 30%, rezidbom odstraniti zaražene delove odsecanjem obolelog i naizgled zdravog tkiva najmanje 20 cm ispod vidljivih promena na kori, tj. od mesta zaraze prema zdravom tkivu.

Pri jačem intenzitetu zaraze treba odstraniti stablo u cjelini, a ukoliko je zahvaćen veći broj stabala u voćnjaku, kao što je slučaj pri širenju infekcije rezidbom ili posle olujne kiše praćene gradom, iskrčiti voćnjak u cjelini.

Zelenom rezidbom treba odstranjivati sve zaražene dijelove, iznijeti van zasada i spaliti.

Pažljivo orezivati osetljive sorte kako se ne bi previše stimulisao novi prirast što povećava rizik od nove infekcije.

Stabla gloga i divlje kruške u blizini zasada obavezno treba iskrčiti.

Tako se eliminišu pojedinačni izvori infekcije ili čitavo žarište koje može ugroziti zasade u širem području.

Veoma je značajno da se svi odstranjeni delovi zaraženih biljaka uklone iz voćnjaka odmah i spale.

Upotrebljeni pribor (makaze, noževe, testere) i transportna sredstva koja su bila u kontaktu sa zaraženim materijalom moraju se dezinfikovati alkoholom ili natrijum-hipohloritom (varikina).

Tokom rezidbe savjetovati rezače da u rizičnim područjima dezinfekciju pribora obave svaki put pri prelasku na novo stablo. Na iskrčenim površinama ne podizati zasad iste ili osetljive vrste voćaka, pojačati kontrolu i ograničiti distribuciju sadnog materijala iz područja žarišta infekcije.

Gajenje otpornih sorti i podloga je takođe veoma značajno u zaštiti jabuke od bakteriozne plamenjače.

Među sortama zastupljenim u nas, u manje osetljive spada Zlatni Delišes, dok su osjetljive Jonatan i Ajdared. Podloge M 26 i M 9 su veoma osjetljive.

Prihrana biljaka mora biti izbalansirana kako bi se održavao umjeren porast.

Višak azota utiče na bujan prirast i produženje vegetacije, što biljke čini podložnim infekciji.

Preventivno se koriste baktericidi na bazi bakra, pre i tokom cvjetanja, u saglasnosti sa sistemom prognoze pojave baketriozne plamenjače.

Primjenjuju se manje doze preparata zbog opasnosti od fitotoksi čnih efekata. Nekontrolisana primjena baktericida ima za posledicu razvoj otpornosti bakterije na primenjene preparate.

Iako su insekti označeni kao prenosioci zaraze, naročito u fazi cvjetanja, njihovo suzbijanje se ne preporučuje zbog uloge u oprašivanju. Od suzbijanja insekata, mnogo je efikasnija mjera uklanjanje izvora zaraze i pojedinačnih zaraženih stabala u bližoj okolini zasada odakle bi insekti mogli da prenesu inokulum.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI