Subota, 2 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneZemljišteSpravljanje smješa za ožiljavanje, sjetvu i njegu usjeva

Spravljanje smješa za ožiljavanje, sjetvu i njegu usjeva

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Spravljanje smješa i priprema zemljišnih smješa – Za sjetvu, ožiljavanje i njegu usjeva koriste se smješe od više komponenata ili gotove fabričke mješavine u zavisnoti od potreba biljke, načina njenog razmnožavanja i mjesta daljeg uzgoja.

Supstrati za ožiljavanje reznica

  • Smješa treseta (pH 3,5-4,5) i perlita ili pijeska u odnosu 1:1
  • Direktno zabadanje reznica u Jiffy-7 saksiju ili Grodan kocke

Zemljišna smješa za sjetvu i sadnju

Bitne karakteristike dobre zemljišne smješe za sjetvu, pikiranje i sadnju: da je slabo kisele rekacije (pH 5,5-6,5), da je bogata hraniljivim materijama u optimalnim količinama, da ima dobre fizičke osobine (propustljivost za vodu, veliki vazdušni kapacitet), da mješavina ima dobra biološka svojstva i da je bogata korisnim mikroorganizmima, da je bez prouzrokovača bolesti i štetočina, kao i bez korova i drugih inertnih materija. Smješa za sjetvu treba da sadrži treset, toplolejsku zemlju, busenjaču, pijesak ili perlit.

Pročitajte: Dezinfekcija supstrata za dobar uspjeh

Sljedeće mješavine pokazale su dobre rezultate:

– 3 dijela treseta, 2 dijela toplolejske zemlje, 1 dio busenjače ili pijeska ili perlita

– 50% treseta, 35% toplolejske zemlje i 15% busenjače ili pijeska ili perlita

– 1-3 treseta, 1/3 toplolejske zemlje i 1-3 busenjače ili pijeska ili perlita

Preporučljivo je da se koristi što bolji treset Sphagnum sa pH 5,5-6,5

Toplolejska zemlja treba da se stoji od dobro pregorelog goveđeg stajnjaka i da je odležala 2-3 godina. Može da se koristi i zreli stajnjak, koji je njegovan prevrtanjem, rešetanjem i dopunskim zalivanjem.

Spravljanje smješa

Busenjača treba da potiče sa nezakorovljenih livada obraslih travama iz familije Poaceae, tj, familja trava kao što su: obična pirevina, rosulja, lisičji repak, mirisavka livadska, pahovka obična, divlji ovas, ovas gajeni, djevojačke suze, klasača maljava, klasača oštra, klasača crvena, čipovina crvena, čipovina obična, zubača obična, ježevica obična, šilj, svraćica obična, obični vijuk, crveni vijuk, popino prase, ječam, pirinač, trska obična, livadarka obična, šećerna trska, raž.

Prije upotrebe treba da odleži 2-3 godine, za to vrijeme se njeguje prevrtanjem, provjetravanje i zalivanjem, a neposredno prije upotrebe se prorešeta na grubom situ. Ukoliko je busenjača ilovačasta onda je potrebno dodati riječni pijesak, prema potrebi. Prosječna težina 1 m3 supstrata iznosi oko 700 kg.

U daljem postupku pripreme smješe potrebno je zemljišnu smješu obogatiti hranljivim mineralnim materijama.

Pročitajte: Organska đubriva za đubrenje voćnjaka

Količina mineralnog đubriva koja se dodaje na 1m3 supstrata su:

– azotno đubrivo: KAN 0,1-0,3%, što je 0,1 do 0,3 kg na 100kg supstrata ili svega 0,7 do 2,1 kg mineralnog đubriva na 1 m3 supstrata

– fosforno đubrivo: superfosfat 0,1-0,5%, što je 0,1 do 0,5 kg na 100 kg supstrata ili 0,7-3,5 kg mineralnog đubriva na 1 m3 supstrata

– kalijumovo đubrivo: kalijum-sulfat 0,1-0,2%, što je 0,1 do 0,2 kg na 100 kg supstrata ili 0,7 do 1,4 kg mineralnog đubriva na 1 m3 supstrata.

Maksimalna količina mineralnog đubriva koja se dodaje za pripremu supstrata je do 7 kg/m3, što čini 1% mase. U mešavinu se može dodati koštano brašno, rogovina, krvno brašno u ukupnoj količini od 4 do 5 kg po 1 m3 čime se postiže ravnomjerno razlaganje hranljivih materija u dužem vremenskom periodu. Ukoliko je zemljište jako kiselo onda treba uticati na pH vrijednost tako što se dodaje 20-30 kg kreča/m3, a ukoliko je zemljište previše alkalno onda se dodaje kiseli treset.

Dobijena smješa zahtijeva njegu koja se sastoji u usitnjavanju, rešetanju i zalivanju po potrebi. Dobro usitnejn supstrat se do upotrebe lageruje i pokriva folijom da bi se spriječila pojava korova i zimsko smrzavanje. Poželjno je prije upotrebe izvršiti dezinfekciju i dezinsekciju vrelom vodenom parom.

Autor: Ivana Trifković

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI