Nedjelja, 25 Februara, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneRatarstvoSiliranje kukuruza - koji je najbolji momenat za početak

Siliranje kukuruza – koji je najbolji momenat za početak

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Najbolji momenat početka siliranja je kada je vlažnost stabljike sa klipom kukuruza 65 – 70 %, vlažnost nedozrelog zrna tada je 35 – 40 %, a to je faza voštane zrelosti.

Na područjuLijevča poljaovih dana počelo se sa spremanjem kukuruzne silaže. Ove godine prinos zrna kukuruza i silaže će biti zadovoljavajući zbog pravilnog rasporeda padavina sa dovoljnim količinama u maju, junu, julu i avgustu.

Optimalni parametri

Najbolji momenat početka siliranja je kada jevlažnost stabljikesa klipom kukuruza 65 – 70 %,  vlažnost nedozrelog zrna  tada je 35 – 40 %, a to je faza voštane zrelosti. Kvalitet silaže zavisi od udjela zrnau silažnoj masi i on se kreće oko 40% , tada je silaža dobrog kvaliteta.

Optimalna visina reza biljke kukuruza je 20 – 25 centimetara, a dužina silirane mase je od  9 – 12 milimetara.

Za mlađe kategorije goveda u tovu moguće je povećati visinu reza biljaka na 40 cm. Time se dobija na kvalitetu mase sa povećanim udiom klipa i zrna, ali se dobiju niži prinosi po jedinici proizvodnje. Pri visini reza biljke od 15 cm povećava se rizik od štetnih vrenja, a tim u silos dospijevaju uzročnici kvarenja silaže, ali se dobije više mase po jedinici proizvodnje.

Prednost inokulanata

Danas se najčešće koriste biološki dodaci – inokulanti, koji sadrže bakterije mliječne kiseline i druge dodatke.

Prednost inokulanata:

 • Ubrzavaju proces varenja
 • Povećavaju konzumaciju silaže
 • Povećavaju kvalitet silaže
 • Smanjuju oticanje soka iz mase
 • Smanjuju gubitke suve mase
 • Povećavaju prirast u tovu
 • Produžavaju rok skladištenja mase
 • Povećavaju mliječnost krava za 1-2 litara dnevno

Silaža spremljena bez inokulanata koristi se nakon završetka vrenja a to je 42-45 dana, dok silaža spremljena sa inokulantimabrže završava vrenjeza 10 do 15 dana.

Silaža dobrog kvaliteta mora biti dobro ugažena

Za spremanje silaže koriste se hibridiFAO grupe 500-700 jer imaju veću masu i klip, a time se dobije više silaže po hektaru. Silaža dobrog kvaliteta mora biti dobro ugažena. Po završetku fermentacije, prije ishrane stoke, u silosu treba odrediti kvalitetsilaže:

 • Boja silaže – dobra silaža ima svijetložutu do žuto zelenu boju
 • Miris silaže – dobra silaža ima svjež do ugodno kiselkast miris
 • Udio zrna – dobra silaža mora imati udio zrna preko 40 %.

Izvor: Agroklub

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI