Nedjelja, 24 Septembra, 2023
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne granePovrtarstvoSavjeti za uspješnu proizvodnju krastavca salatara: Đubrenje, zaštita i navodnjavanje

Savjeti za uspješnu proizvodnju krastavca salatara: Đubrenje, zaštita i navodnjavanje

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Krastavac salatar u plasteniku gaji se u raznim vremenskih intervalima u zavisnosti od željenog vremena dospijeća na tržište. U plasteniku krastavac se gaji u špalirnom sistemu sa jednom centralnom granom bez bočnih zaperaka jer na taj način se ostvaruje maksimalni prinos sa visokim procentom prve klase.

Pored osnovnih agrotehničkim mjera, osnovna i dodatna obrada, vrši se postavljanje sistema za navodnjavanje i malč folije kao i zasjena plastenika. Zasjena plastenika može se uraditi i krečenjem sa vanjske strane ali se mora paziti o procentu zasjene, a u većini slučajeva taj procenat je veći od dozvoljenog i kreč je neravnomjerno nanešen što ima negativne posljedice na rast i razvoj biljke jer raste samo vegetativni dio dok je smanjena oplodnja i plodonošenje. Efikasniji način zasjene je postavljanje mreža za zasjenu maksimalnog procenta do 35%. Prednosti mreže za zasjenu je što po cijeloj površini objekta imamo isti procenat zasjene, a pravilnim rukovanjem i skladištenjem mreža se može koristiti više proizvodnjih sezona.

Pored provjetravanje i zasjenjivanja prastenika navodnjavanje i prihrana vrše ključnu ulogu u određivanju prinosa.

Norme i intervali navodnjavanja zavise od faze razvoja biljke tako da se sa rastom i razvojem biljke povećavaju norme i intervali. Navodnjavanje je najbolje obavljati u jutarnjim časovima, a kod povećanih dnevnih temperatura vršiti još dva do tri dnevna navodnjavanje sa kraćim intervalima. Dnevno navodnjavanje je bitno iz razloga da smanjimo odbacivanje tek oplođenih plodova, koji zbog nedostatka vode požute i otpadnu.

Pored navodnjavanja vrši se i prihrana vodotopivim NPK đubrivima. Formulacije i količine đubriva zavise od faze razvoja biljke. Za fazu ukorijenjavanja prihranjujemo NPK đubrivima formulacije 1:4:1 u količini od 2 g/biljci/sedmično. Sledeća faza je faza intezivnog porasta, a u ovoj fazi prihranu vršimo NPK đubrivima formulacije 1:1:1 u količini od 2 g/biljci/sedmično. Zadnja faza u razvoju je faza intezivnog branja koja počinje sa prvim branjem, a završava sa poslednjim. U ovoj fazi prihranu vršimo NPK đubrivima formulacije 2:1:4 ili 2:1:3 u količini od 4 g/biljci/sedmično, s tim da navedenu količunu rasporedimo u dva do tri puta sedmično. U svim fazama razvoja jednom sedmično prihranjujemo sa kalcijumom i magnezijumom sa tim da ih ne treba miješati sa NPK đubirivima.

Za zaštitu krastavca protiv plamenjače, sive i bijele truleži koristimo fungicide sa aktivnim materijama: mankozeb, metalaksil, bakar-oksihlorid, fosetil aluminijum, azoksistrobin, ciprodinil, fludioksanil i dr. A za zaštitu protiv lisnih vaši, grinja i tripsa insekticide sa aktivnom materijom: deltametrin, abamektin, flomikamid, piriproksifen i dr.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

NAJNOVIJE VIJESTI