Četvrtak, 13 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneZaštita i ishrana biljakaFolijarna prihrana - Važna mjera u postizanju visokih prinosa

Folijarna prihrana – Važna mjera u postizanju visokih prinosa

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Kao dopuna osnovnom đubrenju folijarna prihrana djeluje brzo i efikasno. U proizvodnji povrća, glavni motiv proizvođača i osnovni cilj jeste postizanje visokih i stabilnih prinosa izuzetnog kvaliteta. Od činioca koji direktno utiču na prinos i kvalitet povrća jedan od najvažnijih je zemljište, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, tj. biljke rastu i razvijaju se na njemu. Takođe je glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophodne za rast i razviće koje biljke usvajaju preko korijena.

Folijarna ishrana

Međutim, i nadzemni organi, prije svih list, mogu da usvajaju mineralne materije i vodu. Sposobnost biljaka da usvajaju vodu i hraniva preko lista danas u savremenoj proizvodnji povrća, kako na otvorenom polju, tako i u zaštićenom prostoru, koristi se kao redovna agrotehnička mjera u ishrani biljaka- folijarna ishrana. Značaj folijarne ishrane je, prije svega, što hranivo aplicirano na ovakav način može brzo da djeluje, brzo dospijeva do hloroplasta, gdje se obavlja proces fotosinteze, a i stepen iskorišćenja hraniva unijetog na ovaj način je izuzetno visok. Pri ovakvoj ishrani povrća izbjegavaju se, gotovo, redovne pojave koje se, inače, javljaju pri ishrani iz zemljišta, prije svih, antagonizam između pojedinih elemenata, fiksacija hraniva u zemljištu, kao i međusobno vezivanje jona u oblike koji nisu pristupačni biljkama.

Folijarna prihrana je važna mjera u uzgoju

Folijarna ishrana nije, niti treba da bude, osnovni ili jedini način ishrane biljaka, već je treba posmatrati kao dopunsku ishranu, odnosno mjeru koja omogućuje brzo i efikasno djelovanje, radi korekcije ishrane biljaka, tj. folijarno đubrenje treba kombinovati s osnovnim đubrenjem, kao i prihranom. Kada je reč o povećanju troškova proizvodnje oni mogu da se smanje ako se folijarna ishrana izvodi i kombinuje sa drugim agrotehničkim mjerama, prije svih zajedno s aplikacijom sredstava za zaštitu bilja. Obično se u prskalicu stavljaju prvo zaštitna sredstva, pa tek onda đubrivo. U tom slučaju, pri primjeni, đubrivo pomaže boljem usvajanju pesticida od strane biljke i rezultira u boljem efektu preparata. Pri intenzivnoj proizvodnji povrća uprkos obilnom i pravilnom unošenju hraniva u zemljište, često se javljaju nedostaci pojedinih hraniva, kao posljedica nemogućnosti korijena da usvaja dovoljne količine hraniva, pa se kao rješenje tada nameće folijarna ishrana. Folijarnom ishranom se uglavnom otklanjaju nedostaci Ca, Mg, B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, ređe N, P, K, jer takvom mjerom može brzo i kvalitetno da se otkloni taj nedostatak, prije nego prihranom granulisanim hranivima ili prihranom preko sistema kap po kap.

Neki elementi (npr. kalcijum, gvožđe, bor) su slabo pokretni ili gotovo nepokretni i veoma sporo se transportuju, tako da često dolazi do pojave nedostataka tih elemenata, pa se za otklanjanje nedotataka ovih elemenata preporučuje upravo ishrana preko lista. Folijarna ishrana se koristi i u slučaju oštećenja ili bolesti korijena ili ako postoje uslovi koji utiču na slabo usvajanje ili potpuni prestanak usvajanja hraniva iz zemljišta (poremećen vodno-vazdušni režim, nepovoljna pH vrijednost, niska ili visoka temperatura zemljišta, ispiranje hraniva iz oraničnog sloja, fiksacija pojedinih hranljivih elemenata, antagonizam među pojedinim jonima i dr.).

Folijarna ishrana savjetuje se i u slučaju pojave oštećenja, koja su izazvana vremenskim nepogodama (kiša, grad, vjetar) ili oštećenja od bolesti i insekata, kao i fiziološka oštećenja (sunčane pjege).

Izvor: agroinfonet

PROČITAJTE:

Prihrana biljaka za brz početak vegetacije

Prihrana biljaka kvascem /VIDEO/

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI