Utorak, 23 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneRatarstvoĐubrenje kukuruza - Za normalno razviće ishrana je jedan od najbitnijih preduslova

Đubrenje kukuruza – Za normalno razviće ishrana je jedan od najbitnijih preduslova

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Đubrenje kukuruza – Za normalno razviće kukuruza mineralna ishrana je jedan od najbitnijih preduslova. Ovo upravo zato što je kukuruz kultura koja ima vrlo velike zahtjeve u pogledu ishrane.

Nije ni potrebno naglašavati da prednost upotrebe hibridnog sjemena dolazi do izražaja samo uz primjenu dovoljnih količina mineralnih đubriva. I obrnuto, najekonomičnija upotreba mineralnih đubriva dolazi do izražaja ako se upotrebljava hibridno sjeme.

Kao i sve okopavine i kukuruz vrlo dobro reaguje na đubrenje organskim đubrivima, naročito stajnjakom. Sva ta đubriva imaju uticaj na prinos ali samo u onoj mjeri u kojoj su bogata sa azotom, fosforom i kalijumom: njihov pozitivan uticaj se osjeća daleko više korz popravljanje fizičkih osobina zemljišta.

Pri đubrenju stajnjakom za kukuruz, može se djelimično smanjiti đubrenje mineralnim đubrivima. Norma đubrenja za kukuruz organskim đubrivima ovdje je uglavnom riječ o stajnjaku, kreće se od 15 od 20 tona. Obrt đubriva je od 3-5 godina, uz preporuku da je bolje đubriti češće sa manjim količinama. Vrijeme đubrenja: odmah poslije skidanja prethodnih usjeva, u avgustu i septembru, pred duboko oranje, istovremeno sa osnovnim đubrenje mineralnim đubrivima.

ĐUBRENJE MINERALNIM ĐUBRIVIMA

Đubrenje kukuruza mineralnim đubrivima mora se vršiti redovno sa sva tri hranljiva elemnta.

Osnovno đubrenje se obavlja prethodne jeseni pred duboko oranje. Tom prilikom se unosi cijelokupna predviđena količina fosfora i kalijuma i oko 1/3 azota. Osnovnom đubrenjem kukuruza omogućava se da korijenov sistem biljaka ima na raspolaganju hraniva u svim fazama razvića tokom vegetacije, naročito kasnije kada im je hrana najpotrebnija. Nema nikakvih bojazni od eventualnog ispiranja fosfora i kalijuma u dubelje slojeve zemljišta van domašaja korijenovog sistema biljaka.

Predsjetveno đubrenje se obavlja prije predsjetvene pripreme zemljišta kompleksnim đubrivima sa naglašenim azotom (20:10:10) ili jednakim odnosom sva tri hranljiva elemnta (15:15:15) kao dopuna osnovnom đubrenju.

Danas se praktikuje da se u predsjetvenom đubrenju unese i cjelokupna preostala količina azota upotrebom Uree ili 50%, a preostalih 50% u prihranjivanju. Kada nije unijeta sva količina azota u prethodnim đubrenjima obavlja se prihranjivanje i to jedno do dva. Prvo prihranjivanje se obavlja u fazi tri razvijena lista pa do početka metličanja KAN-om ili Ureom ili kompleksnim đubrivom (20:10:10),a drugo (kada kukuruz zaostaje u porastu) u fazi 7-9 listova KAN-om.

U praksi se vrlo često dešava da iz bilo kojih razloga poljoprivrednici ne obave duboko oranje u jesen ili ga pak obave bez osnovnog đubrenja. To će se nesumnjivo negativno odraziti na prinos kukuruza ali se takvi propusti mogu ispraviti rasturanjem predviđene količine osnovne i predsjetvene norme đubriva pred oranje u proljeće, a poslije toga obaviti tanjiranje ili drljanje jačim drljačama da ni se đubrivo što bolje izmiješalo sa zemljištem.

Izvor: agrosavjet.com

PROČITAJTE:

Na šta obratiti pažnju prilikom izbora hibrida kukuruza?

Đubrenje i vrijeme sjetve pšenice

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI