Četvrtak, 18 Jula, 2024
spot_img

Biološko suzbijanje insekata

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Najbrojniji organizmi koji se koriste u biološkoj borbi su insekti, ali se pored njih proučava i primjena grinja, mikroorganizama, nematoda kao i mnoge druge biljne i životinjske vrste zahvaljujući njihovim kompetitorskim i alelopatskim sposobnostima.

Primjera radi, Orius podvrste se hrane tripsima, ali u odsustvu glavne hrane konzumiraće i širok spektar artropoda uključujući i vaši (npr. ,,Predatorska stjenica” Orius albidipenis koja pripada redu Hemiptera, porodica Anthocoridae). Primjenjuje se na povrću i ukrasnom bilju koje se gaji u staklenicima. Često primjenjivani predatori su i zlatooke, vrsta Chrysoperla carnea, ali i druge vrste roda Chrysopa. Formirani preparati sadrže 5000-50000 jedinki, a preporučuje se 10000-15000 jedinki po hektaru.

Neophodno je pomenuti da biološko suzbijanje insekata ne podrazumijeva samo njihove predatore, već i brojne vrste parazita i parazitoida.

Gljivične infekcije kod insekata najčešće imaju smrtni ishod, pa se na osnovu ove činjenice neke vrste gljiva uveliko koriste u borbi protiv štetnih vrsta insekata. Neke od vrsta gljiva koje su našle komercijalnu upotrebu su: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, M. flavoviridae, Paecilamyces fumoso-roseus I Lagenidium giganteu. Međutim, utvrđeno je da čak i ekstrakti nekih vrsta gljiva, poput avermektina, imaju smrtonosno dejstvo na insekte.

Bakterijske vrste se takođe koriste za kontrolu štetnih insekata, i za sada su dale najbolje rezultate, što se posebno odnosi na vrstu Bacillus thuringiensis sa podvrstama: B.t. kurstaki sa aktivnošću protiv larvi leptira; B. t. izraelensis protiv larvi leptira, komaraca i muva; B.t. aizawai protiv larvi leptira; B.t. tenebrionis protiv larvi leptira, protiv larvi i imaga koleoptera, a pre svega krompirove zlatice.

Biološko suzbijanje insekata vriši se i virusima, vrste familije Baculoviridae najviše obećavaju zbog svoje specifičnosti prema domaćinu. Virusni preparati sporo deluju i fotonestabilni su.

Pročitajte: Biološke mjere borbe u zaštiti biljaka

Smatra se da preko 1500 vrsta nematoda parazitira na štetnim insektima Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera i drugih. Preparat ,,System” je proizvod renomirane belgijske firme ,,Biobest” koji se primenjuje u borbi protiv šampinjonske mušice u plastenicima, a sačinjen je od jedinstvene vrste predatorskih nematoda Steinernema feltiae, koje traže i uništavaju larve šampinjonske mušice u supstratu (Ślipiński, 2007).

Supstance koje neke biljke stvaraju kako bi se zaštitile od napada raznih biljojeda su otrovne ili su neprijatnog mirisa i ukusa. Najpoznatije supstance ove vrste su nikotin i piretrin, a sintetički analozi ovih prirodnih supstanci proizvode se većv dugo godina i intenzivno primenjuju u usevima što je razlog stvaranja rezistentnosti kod nekih vrsta insekata.

Biološko suzbijanje insekata koristi se u cilju smanjenja upotrebe hemijskih pesticida u borbi protiv štetnih vrsta grinja, te se zato primjenjuju biološki preparati čije su ,,aktivne materije” predatorske vrste grinja. Kao primjer, može se navesti upotreba vrste Phytoseiulus persimilis koja se koristi za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae). Odrasla jedinka Phytoseiulus persimilis pojede sedam imaga paučinara ili dvadesetak njegovih jaja dnevno. Obično se unose dvije predatorske grinje po biljci, a na biljkama sa velikim listovima, dvije grinje po listu. Bilo bi poželjno da se ovaj predator primjeni odmah pošto se primijeti prisustvo paučinara u usjevu. Grinja, običnog paučinara koja kod plodovitog povrća najveće štete izaziva na krastavcu, tikvicama, plavom patlidžanu, a manje na paprici i paradajzu, kod lisnatog povrća izaziva velike štete na celeru. Protiv ove grinje postoji danas više preparata kojima se vrši njihovo suzbijanje: SPICAL (Amblyseius californicus); SPIDEX (Phytoseiulus persimilis), SPIDEND (Feltiella acarisuga).

Tuta absoluta (Lepidoptera), lisni miner paradajza, je vrlo opasna štetočina, koja se najpre javlja u usjevu paradajza, ali napada i plavi patlidžan, papriku, krompir te još neke kulture. Javlja se i na korovima iz porodice Solanaceae. Tuta absoluta je u stanju da smanji prinos paradajza i 50-100 procenata, kao i da ograniči izvoz proizvoda u druge zemlje. Ova štetočina je prvo uočena u Americi, a u Evropi je prvi put zabeležena 2007 u Španiji. Danas je već prisutna u svim zemljama u našem okruženju, a izveštaji iz 2009 govore o pronalasku ove štetočine u Italiji, Portugaliji, Malti, Sloveniji, Albaniji, Turskoj a u 2010 indikovana je u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Proizvodi kojima se vrši njihovo suzbijanje:

NESIBUG (Nesidiocoris tenuis); MIRICAL (Macrolophus caliginosus).

Lisne vaši (Aphis gossypii, Myzus persicae, Aulacorthum solani) u zaštićenom prostoru prouzrokuju štete na skoro svim kulturama. Štete su vidljive na listovima, iz kojih vaši sisaju sokove, pa dolazi do njihove deformacije. Na ovaj način se prenose opasna virusna oboljenja. Vaši luče mednu rosu na kojoj se nakupljaju mravi i razvijaju gljivične zaraze. Bijela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) i vaš duvana (Bemisia tobaci) se ubraja u glavne štetočine na mnogim vrstama povrća i cvijeća. Bijela leptirasta vaš se suzbija preparatom EN-STRIP (Encarsia formosa); ERCAL (Eretophumocerus eremicus); MIRICAL (Macrolophus caliginosus) APHIPAR (Aphidius); ERVIPAR (Aphidius ervi).

Pročitajte: Budite srećni ako vidite ove bube na vašim biljkama

Biološko suzbijanje insekata putem feromona

Feromonske klopke i insekti predatori su načini da se vrši kontrola štetočina bez upotrebe hemijskih sredstava, što je veoma važno kod organske, a I konvencionalno proizvedene hrane. Ove alternative metode su često više efikasne u konvencionalnim poljoprivrednim programima, nego u organskoj proizvodnji.

Proizvođači organske hrane koriste razna tehnička pomagala u proizvodnji hrane, koje su evoluirale tokom vijekova, a to uključuje i upotrebu pesticida (ECP, online).

Feromoni su jedinjenja koja proizvode insekti, a koristi se za hemijsku komunikaciju među jedinkama iste vrste. Oni utiču na ponašanje insekata kao što su agregacija, seksualni odnosi i alarmni pozivi. Feromoni se dodaju u zamke da privuku insekte koji se nalaze u polju (pogodni su za insekte iz porodice Lepidoptera). Cilj je da se izbjegne parenje, hvataju se muške jedinke određene vrste u zamku zajedno s insekticidima (dozvoljeni su samo neki piretroidi za organsku poljoprivredu). Feromonske klopke su pogodne za hvatanje insekata iz porodica Lepidoptera i Diptera (Organic, online).

Feromonske klopke su zamke malih dimenzija, sa sistemom kontrole nivoa vode. Koriste se za masovno hvatanje leptira i moljaca unutar ili van zasada. U kombinaciji sa drugim merama, ova zamka pomaže postizanju kontrole nad štetočinom Tuta absoluta. Koristi se 20-25 zamki po hektaru (30 zamki u slučaju zasada pokrivenog mrežom), uniformno raspoređene duž staza i zasada.

Druge vrste klopki

Druge vrste klopki ne koriste feromone. Umjesto njih koriste raznobojne ljepljive trake, kako bi namamile insekte. Ove zamke se koriste za smanjenje brojnosti štetnih organizama i neposredno za potrebe monitoringa (ARBICO organics, 2014a).

Horiver lepljive ploče su efektivne za praćenje pojave tripsa u visokim usjevima, kao što su paradajz, paprika i krastavac. Mogu se postaviti zamke malo iznad vrha biljke i postepeno podizati kako biljka raste. U nižim usjevima, zamke se mogu okačiti pomoću žice ili držača na maksimalnu visinu od 30 cm iznad usjeva. Treba ih postaviti na mjestima sa najvećim rizikom pojave infekcije, npr. kod vrata, ventilacionih otvora laterala i blizu prozora

Rollertrap ljepljive trake su specijalno namjenjene hvatanju štetočina na mjestima gdje ih ima u velikom broju, ili na mjestima gde se očekuje njihova masivna pojava, na primjer, duž prozorskih okana, sistema za ventilaciju i mestima gdje su prisutne pukotine, te su jako korisne za biološko suzbijanje insekata. Preporučuje se da se ljepljive trake postave dok je usjev nizak, odnosno u početnoj fazi porasta. U usjevima sa cvjećarskom proizvodnjom, ljepljive trake se mogu koristiti skoro cijelu godinu, ali u povrtarskim usevima, najbolje vrijeme je prije ili odmah poslije sadnje. Preporučuje se da se koristi jedna (1) ljepljiva traka na 2/3 reda. Zavisno od jačine prisustva štetočina koja se očekuje, mogu se izabrati male ili velike lepljive trake.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI