Ako želite visok prinos krompira obezbijedite mu ove uslove!

Šta sve trebamo ispuniti za visok prinos krompira:

Krompir kao kultura s relativno malim zahtjevima prema toploti bolje uspijeva u hladnijim krajevima. Važno je imati na umu da vrijeme sadnje zavisi od proizvodnog područja.

PROČITAJTE JOŠ: KOJU SORTU KROMPIRA IZABRATI?

Iako nije zahtjevan prema toploti, da bi dobili visok prinos krompira moramo ispuniti njegove velike zahtjeve prema vodi u fazi zametanja krtola/gomolja. Suša i visoke temperature kao stres u to vrijeme utiču na visinu prinosa, a suša u vrijeme rasta gomolja/krtola izaziva njegovo proraštanje pa je natapanje izrazito važna mjera njege u sušnijim područjima (osobito pred cvatnju i u vrijeme pune cvatnje). Krompir je biljka umjereno vlažne klime. Prinos krtola/gomolja, njegov broj, krupnoća i kvaliteta zavise o količini i rasporedu padalina tokom vegetacije.

PROČITAJTE JOŠ:  UPSUTVA ZA REZANJE KROMPIRA PRIJE SADNJE

Krompiru odgovara temperatura bez velikih kolebanja tokom vegetacije kao i za vrijeme zimskog mirovanja gomolja/krtola u skladištu.

Visok prinos krompira zavisi od teperature zemljišta. Minimalna temperatura zemljišta pri sadnji mora biti 6 – 8 °C. Stabljika s lišćem smrzava na -1 do -2 °C. Optimalna temperatura za rast gomolja/krtola jest 17 – 20.

ZAPRATITE FACEBOOK STRANICU AGROSAVJET I BUDITE U TOKU SA NAJNOVIJIM VIJESTIMA IZ POLJOPRIVREDE – FB AGROSAVJET-

Na višim temperaturama formiranje gomolja/krtola i prinosi smanjuju se, a na temperaturi višoj od 30 °C rast gomolja/krtola potpuno prestaje. Najpogodniji su lakši tipovi zemljišta – propusna, rastresita, pjeskovito- humusna i pjeskovito-ilovasta tla s mrvičastom strukturom, bogata mineralnim i organskim materijama, s povoljnim vodozračnim obilježjima.

PROČITAJTE JOŠ: NA OVAKVOM ZEMLJIŠTU KROMPIR DAJE NAJVEĆI PRINOS

Ne odgovaraju mu teška zamočvarena zemljišta s visokom razinom podzemnih voda. Podnosi kiseliju reakciju zemljišta, a optimalni pH jest 5,4 – 6,5.

Izvor: pinova.hr

Preporuka za vas

VIDEO