Tenziometar: Aparat nužan za dobre povrtare

Tenziometar aparat

Temperature vazduha su iznad višegodišnjeg prosijeka zato Vam je potreban tenziometar aparat koji pomaže da odredimo termine i količine vode pri navodnjavanju. Proizvodnja povrća ne daje kvalitetne rezultate bez korištenja sistema za navo-dnjavanje. Potrebno je tačno utvrditi potrebe biljaka za vodom. U tome nam pomaže tenziometar.

Vrlo važan momenat u proizvodnji povrća je određivanje zalivnih normi i intervala između zalivanja. U novije vrijeme sve je zastupljenije zalivanje sistemom „kap po kap“, a jedan od najvažnijih preduslova za uspješnu primjenu ovog sistema je stručno upravljanje navodnjavanjem. Kod ovog sistema to je posebno važno jer čestim navodnjavanjem vlažnost zemljišta treba uvjek da bude zadržana na optimalnom nivou.

Tenziometar aparat nužan za dobre povrtare

Mjerenje vlažnosti zemljišta tenziometrom je jeftina i tačna metoda kojom se određuje norma i učestalost zalivanja kod sistema „kap po kap“. Tenziometar mjeri usisni napon vode u zemljištu, što znači da mjeri snagu kojom je voda zadržana u zemlji, a time ujedno i snagu koju korijen biljke mora upotrijebiti da bi uzeo vodu iz zemljišta. U praksi uobičajeni tenziometar se sastoji od cijevi pleksiglasa, jednog šupljeg šiljka od porozne keramike i jednog hermetički postavljenog manometra.

 

Pomoću manometra se prikazuju razlike u pritisku u unutrašnjosti tenziometra. Tenziometar se puni vodom do otprilike 1 cm ispod gornje ivice cevi od pleksiglasa i hermetički se zatvori. Voda u tenziometru spaja se kapilarnom putem sa vodom iz okolnog zemljišta preko pora keramičkog šiljka. Ukoliko se zemljište suši, vodu iz tenziometra „povlači“ voda iz zemljišta i u tenziometru nastaje pritisak koji se mjeri. Ovaj pritisak odgovara usisnom naponu. Naravno ovaj proces se odvija i u obrnutom smjeru.

Vrijednosti na tenziometru od 0.35-0.50 bara ukazuje da je potrebno početi sa zalivanjem. Zalivanje se prekida kada skala na tenziometru dođe na 0.1 bar.

Tenziometar aparat za povrtare

Da bi se omogućilo uspostavljanje vodenog mosta u porama keramičkog šiljka tenziometar se pre ugradnje mora namočiti.

Pri postavljanju je veoma važno da se obezbijedi dobar kontakt sa zemljištem između keramičkog šiljka tenziometra i zemlje. Pri tome zemljište ne treba ni rastresati ni nabijati. Najbolje bi bilo da se rupa za tenziometar izbuši alatom koji bi trebalo da ima prečnik tenziometra. Na kraju se tenziometar pažljivo utisne u rupu sve dok keramika ne postigne dobar kontakt sa zemljom. Tenziometar treba da bude ugrađen u zoni glavnog korijenovog sistema.

Izvor: PSSS 

PROČITAJTE:

Sakupljanje vode sa krovnih površina

Ose i stršljene namamite u boce sa pivom ili sokom

Bijeli LUK na plastičnim flašama – LAKO do visokog PRINOSA

Preporuka za vas

VIDEO