Nedjelja, 26 Maja, 2024
spot_img

Šta je to Plodored???

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Плодоред представља систем биљне производње којим се уводи редослед у гајењу биљака на одређеној површини како у времену тако и у простору.

Главни елементи плодореда су:

1. плодосмена (обухвата временску смену усева)
2. пољосмена (обухвата просторну смену усева)
3. одмор земљишта.

1.Плодосмена се дефинише као начело према коме се један усев смењује неким другим, тј. начело да се гајење једног усева прекида за једну,две, или више година, сетвом и гајењем неког другог, или других усева на истом пољу.

2. Пољосмена се дефинисе као начело према коме се један усев из године у годину увек гаји на неком другом пољу. Смењивање усева по појединим пољима у току једне године носи назив ротација. Када један гајени усев обиђе сва плодоредна поља на која је производна површина газдинства подељена, завршава се једна ротација и почиње друга. Према томе, ротација представља временски период после кога један усев поново долази на исту површину.

3. Одмор земљишта служи обнављању земљишне плодности

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI