Petak, 21 Juna, 2024
spot_img

Procjena kvaliteta sijena

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Kvalitet sijena je osnova za pravilnu ishranu domaćih životinja ili kao roba za tržište. Zbog toga je  procjena kvaliteta sijena od posebnog interesa. Za procjenu kvaliteta sijena mogu da se koriste različiti pokazatelji, kao što su rezultati botaničkih analiza, izgled suve biomase sijena, dok se rezultati hemijskog sastava suve materije koriste kao osnova za procjenu njegove hranljive vrijednosti.

Botanički sastav sijena – Na osnovu analize botaničkog sastva livadskog sijena utvrdjuju se vrste i zastupljenost biljaka u sijenu (sijeno sijanih travnjaka, sijeno leguminoza, sijeno prirodnih livada,…). Botaničkom analizom utvrdjuje se zastupljenost leguminoznih biljaka (djetelina, žuti zvezdan, lucerka,…), kao glavni izvor proteina i udio kvalitetnih vrsta trava (ježevica, visoki vijuk, livadski vijuk, engleski ljulj i dr.). Takodje, potrebno je utvrditi fazu razvoja biljaka u vrjeme košenja, zatupljenost reproduktivnih organa biljaka (metlica ili klasolika metlica), udio lista i stabljika I dr. Pored toga, analizom se utvrdjuje zastupljenist losih i korovskih vrsta pa i otrovnih biljaka.

Izgled biomase – Kvalitet sušenja i skladištenja biomase može da se utvrdi na osnovu brojnih pokazatelja, kao što su: boja sijena, miris, finoća (na osnovu dodira i vizuelnog osmatranja), prisustva prašine i dr. (Pogledajte tabelu). Poslije sušenja biomase, kvalitetno sijeno biće neznatno obezbojeno, imaće prijatan miris, stabljike i lišće će biti nježni sa vrlo malo prašine. Za procjenu kvaliteta sijena, posebno sa prirodnih ili sijanih travnjaka koriste se dva osnova pokazatelja, i to:

  • Kvalitet sušenja i skladištenja
  • Kvalitet biomase na osnovu analiza hemijskog sastva suve materije.

Za razliku od kvalitetno osušene biomase, loše sušena biomasa i neodgovarajuće skladišteno sijeno imaće tamnu boju, puno prašine, karakteritičan miris, na dodir će se činiti kao da je sa većim sadržajem vlage,  itd.

Hranljiva vrijednost– Utvrdjivanje hemijskog sastava suve materije obavlja se u laboratorijama za ispitivanje kvaliteta stočne hrane. Na osnovu rezultat hemijskih analiza, utvrdjuje se hranljiva vrijdnost sijena izražena kao neto energija za laktaciju (NEL), ili kao neto energija za rast i proizvodnju mesa (NEM) i drugi pokazatelji. Odnosno, na osnovu rezltata botaničkog sastava, hemijskog sasatva I drugih pokazatelja,kompletiraće se procjena kvaliteta sijena, kao osnova za kvalitetnu ishranu životinja i/ili kao robe za tržište.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI