Služba zaštite i spasavanja opštine Pljevlja saopštila je da se rijeka Ćehotina izlila i poplavila okolna imanja, usljed topljenja snijega i velikih padavina, te prelivanja vode na brani u Otilovićima.