Četvrtak, 25 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneRatarstvoPočinje sjetva kukuruza - Ovo su hibridi koji donose visok i stabilan...

Počinje sjetva kukuruza – Ovo su hibridi koji donose visok i stabilan prinos

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Prilikom izbora hibrida kukuruza, proizvođači bi trebali da cjelovito sagledaju koja je, prije svega, krajnja namjena proizvoda, odnosno da li će se koristiti za zrno ili silažu, da li će zrno biti odmah prodato ili upotrebljeno na imanju za ishranu stoke.

Na šta obratiti pažnju prilikom izbora hibrida kukuruza

Takođe, ne manje važno, trebalo bi da se odluče za one hibride koji daju najbolje prinose u agroekološkim uslovima njihovog regiona i da vode računa o osobinama hibrida kao što su brzina otpuštanja vlage iz zrna, otpornost na bolesti, visina i čvrstina stabljike, ali i o tome šta će biti naredni usjev kako bi bilo dovoljno vremena da se parcela dobro pripremi za naredni ozimi usjev.
Prilikom izbora hibrida potrebno je voditi računa i o grupi zrenja, prije svega zbog sve učestalijih suša koje se nerjetko dešavaju baš u vrijeme kad kukuruz prolazi najkritičnije faze razvoja – metličenje, svilanje i oprašivanje. Ukoliko se radi o većoj površini pod kukuruzom, trebalo bi sijati nekoliko različitih FAO grupa zrenja, jer proizvodnja samo jedne grupe može biti rizična i manje profitabilna.

Stoga mi vam predlažemo više hibrida kukurza proizvođča LIDEA:

lidea sjeme kukuruza
lidea sjeme kukuruza

HIBRID 1

ES Debussy– Hibrid kukuruza
* VISOK POTENCIJAL PRINOSA
* DOBAR AGRONOMSKI PROFIL SA DOBRIM RANIM PORASTOM
* DOBRO ADAPTIRAN NA SVE TIPOVE ZEMLJIŠTA
– Tip zrna: Zuban
– Akumulirane temperature:
– Svilanje: 970°
– Zrno (32% H2O): 1940°
Niža stabljika i niska pozicija klipa
Normalni uslovi proizvodnje:
– 70,000 biljaka/ha
Povoljni uslovi proizvodnje:
– 78,000 biljaka/ha

HIBRID 2

ES Faraday– Hibrid kukuruza
* STABILAN PRINOS U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
* VISOK POTENCIJAL PRINOSA -POGOTOVO U STRESNIM USLOVIMA PROIZVODNJE
* VEOMA BRZO OTPUŠTA VLAGU
Tip zrna: Polu zuban
Akumulirane temperature:
– Svilanje: 900°
– Zrno (32% H2O): 1790°
Visoka stabljika i visok položaj klipa
Normalni uslovi proizvodnje:
– 65,000 biljaka/ha
Povoljni uslovi proizvodnje:
– 73,000 biljaka/ha

HIBRID 3

ES Inventive– Hibrid kukuruza
* VISOK POTENCIJAL PRINOSA -POGOTOVO U STRESNIM USLOVIMA PROIZVODNJE
* VEOMA BRZO OTPUŠTA VLAGU
* DOBAR AGRONOMSKI PROFIL
Tip zrna: Polu zuban
Akumulirane temperature:
– Svilanje: 910°
– Zrno (32% H2O): 1680°
Visoka stabljika i visok položaj klipa
Normalni uslovi proizvodnje:
– 70,000 biljaka/ha
 Povoljni uslovi proizvodnje:
– 78,000 biljaka/ha

HIBRID 4

Blason duo
ES BLASON DUO – Generalni uvoznik za BiH Agrimatco d.o.o.
* VISOK POTENCIJAL PRINOSA
* HIBRID TOLERANTAN NA HERBICID FOCUS ULTRA
* ODLIČAN AGRONOMSKI PROFIL
Tip zrna: Zuban
Akumulirane temperature:
– Svilanje: 985°
– Zrno (32% H2O): 1885°
Prosječna visina stabljike i prosječna visina klipa
Normalni uslovi proizvodnje:
– 67,000 biljaka/ha
• Povoljni uslovi proizvodnje:
– 75,000 biljaka/ha

HIBRID 5

ES Claderon FAO 460
* VISOK POTENCIJAL PRINOSA
* ZDRAV AGRONOMSKI PROFIL
* MOGUĆE KORISTITI I ZA SILAŽU
Tip zrna: Poluzuban
Registrovan: Evropski Katalog
Akumulirane temperature:
– Svilanje: 960°
– Zrno (32% H2O): 1900°
Visoka stabljika i visoka pozicija klipa
Normalni uslovi proizvodnje:
– 70,000 biljaka/ha
• Povoljni uslovi proizvodnje:
– 75,000 biljaka/ha

HIBRID 6

Loubazi CS FAO 400
VISOKO PRINOSAN U SVIM USLOVIMA PROIZVODNJE
POGODAN ZA POSTRNU SETVU SILAŽA/ZRNO
DOBRA TOLERANCIJA NA POLEGANJE
Tip zrna: Zuban
Akumulirane temperature:
– Svilanje : 930°
  – Silaža (32% SM): 1670
– Zrno (32% H2O): 1850°
Visoka stabljika i visoka pozicija klipa
• Normalni uslovi proizvodnje:
– 65,000 biljaka/ha
• Povoljni uslovi proizvodnje:
– 72,000 biljaka/ha
Uvoznik i distributer za BiH: Agrimatco D.O.O.
POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI