Ponedjeljak, 4 Marta, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneVinogradarstvoObrada i priprema zemljišta za sađenje vinove loze

Obrada i priprema zemljišta za sađenje vinove loze

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Vinova loza razvija korijenov sistem u dubljim slojevima zemljišta. Prema tome, mogućnost korijenovog sistema, vegetativna snaga čokota kao i rodnost loze su u direktnoj vezi sa zemljišnim uslovima, među kojima su najvžniji: tip zemljišta, stgrukturnost, vodno-vazdušni režim i stepen pristupačnosti hranljivih materija.

Prema rezultatima ogleda, osnovna masa korijenovog sistema nije na istoj dubini i u usvim zemljištnim tipovima. Ukoliko je zemljište teže i nepristupačnije za vazduh, utoliko je masa korijenovog sistema bliža površini zemljišta i obrnuto. Stoga se u teškim, glinovitim zemljištima korijenova masa obično nalazi na dubini od 18-28 cm. Na srednje teškim zemljištima masa korijenovog sistema je na 30-60 cm, a na zemljištima gdje se vrši zalivanje vinorada na 25-35 cm. Na černozem dubina osnovne korijenove mase je na 1-1,5 m. Na propusnim zemljištima dubina se kreće od 50-150 cm, a u izuzetnim uslovima žile mogu prodirati na dubinu i do 6m.

Između stepena razvoja korijenovg sistema i razvoja nadzemnih dijelova čokota postoji direktna zavisnost. Ova zavisnost se uglavnom odražava na taj način što ukoliko je jače razvijen korijenov sistem utoliko su razvijeniji nadezemni dijelovi čokota. Što se tiče rasprostiranja žila u horizontalnom pravcu, ogledi u ovom smislu pokazali su da pri sađenju loze na rastojanju 107×107 cm, pojedine žile su dostigle porast u horizontalnom pravcu 250-300 cm, dok je glavna masa žila bila na 25-100 cm od čokota.

Morfološke karakteristike korijenovog sistema i dubina njegovog razvoja uglavnom zavisi od sljedećih činjenica:

  • od tipa zemljišta
  • od lozne podloge
  • od sorte rodne loze
  • od agrotehničkih mjera

Sobzirom na dubinu razvoja korijenovog sistema vinove loze, zemljište za sađenje loze mora se pripremiti tako da prilikom sađenja žile dospu u plodni i rastresiti sloj zemljišta koji će najmanje 5-6 godina omogućiti nesmetan razvoj korijenovm sistemu. Međutim, poznato je da plodan i rastresiti sloj kod raznih tipova zemljišta uglavnom nalazi u grnjim horizontima, dok su donji horizonti manje-više bez povljne strukture, zbijeni i  s nedovoljnom količinom pristupačnih hranjljivih materija. Da bi se ovo otklonilo i zemljište u rejonu razboja glavne mase korijenovog sistema načinilo rastresitim i plodnim nužno je primijeniti takvu obradu koja će dovesti do popravke fizičkih i hemijskih osobina zemljišta, a naročito onog dijela u kojem će se razvijati korijenov sistem.

Prema dosadašnjim iskustvima najbolji način pripreme zemljišta za sađenje loze jeste rigolovanje. Ono se sastoji u tome što se zemljište prevrne (najbolje na 180 º) na određenu dubinu. Ovim prevrtanjem, plodni i rastresiti sloj dolazi u reon gdje će se razviti najvća masa žila. Dio zdravice ili mrtvice izbacuje se ovim načinom obrade na površinu gdje će u toku vremena dobiti strukturu i takođe postati plodno.

Izvor: agrosavjet.com

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI