Četvrtak, 18 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaPoljoprivredne graneRatarstvoSuzbijanje miševa i pacova u skladištima

Suzbijanje miševa i pacova u skladištima

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Pod deratizacijom podrazumijevamo suzbijanje miševa i pacova u skladištima i zatvorenim prostorijama. Ona se izvodi u toku cijele godine kada se u skladištu pojave primjerci miševa i pacova. Nemojte nikad pomisliti da su ti primjerci usamljeni. Ako ima jedan koji se vidi, sigurno negdje ima i cijelo leglo. Osim što mogu da pojedu uskladištene proizvode takođe mogu i da zagade hranu svojim izmetom.

U ovu grupu spadaju domaći miš, crni pacov i sivi pacov.

Zašto ih suzbijamo?

Razlog njihovog suzbijanja je zato što prave štete u skladištima i domaćinstvima na prehrambenim proizvodima. Primjera radi, procenjuje se da jedan miš godišnje pojede 50 kg pšenice. Osim toga, prenosioci su raznih bolesti ljudi i domaćih životinja.

Sivi pacov je velika štetočina jer uništava veliki broj prirodnih i vještačkih materijala. Umije da bude drzak i napada i ljude na spavanju.

Prije nego što pristupimo hemijskoj zaštiti potrebno je da ispoštujemo sve druge mjere. One su:

 • Građevinsko – tehničke. Pod njima se podrzumijevaju različiti propisi o gradnji objekata.

Temelj magacina mora biti dublji od 60 cm, betonska stopa je debljine 30 cm. Pod mora biti minimumalne debljine od 10 cm. Podrum mora imati kanalizacionu mrežu i rešetke. Drveni pragovi moraju biti ojačani limenom zaštitom.

Ambari moraju biti na stubovima.

Na brodska užad treba staviti metalne lijevkove da se pacov ne penje.

 • Primena repelenata. Repelenti nadražuju čulo mirisa i ukusa i dovode do iritacije. Kao repelent za glodare koristi se cinkova so.
 • Primjena ultra-zvukova i magnetnih talasa. Neke ultrazvuka nepovoljno djeluju na štetočine, a u nekim slučajevima izazivaju i smrt.
 • Tehnološko – manipulativne mere podrazumevaju organizaciju prostora. Hrana se podigne na sredinu i podigne iznad zemlje. To ne spriječava glodare, ali se lakše može uočiti njihovo prisustvo, kao npr. nagrižena hrana.
 • Sanitarno – higijenske mere. Primjenjuje se na deponijama i organskim đubrištima, gdje je veća koncetracija glodara. Otpatke treba spaljivati i zakopavati.
 • Genetski metod podrazumeva korišćenje destruktivnih gena za povećanje glodara na epidemije. Ovaj metod takođe podrazumijeva sterilizaciju mužjaka.
 • Biološke mjere podrazumijevaju aktivnost predatora i patogena.

Predatori su krupne ptice, vrane, lasice i sove.

Aktivnost patogena podrazumeva vještačko zaražavanje glodara. Ovaj metod je skopčan sa velikim rizikom da se ne zarazi stoka i ne može se kontrolisati pa se zaraza lako širi.

 • Primjena klopki, mamca i lijepkova. Sedam dana se pacov hrani neotrovnim mamcima. Osmi dan se uđe malo ranije, spusti se kanap sa džepićima, zatvore se rupe oko prozora i puste se psi jazavičari da ubiju i zaplaše.

Hemijske mjere suzbijanja

Na kraju dolazimo do hemijskih mera suzbijanja. One podrazumijevaju upotrebu:

 • Akutnih rodenticida,
 • Rodenticida sa kumulativnim dejstvom

Na kraju nastupa bolna smrt.

Rodenticidi koji imaju dozvolu za korišćenje u Srbiji su:

 • Na bazi aktivne materije brodifakum-a. U te preparate spadaju

DETIA – DEGESCH RATON PALETE i PATRON granule. DETIA – DEGESCH RATON PALETE se koriste za suzbijanje glodara u komunalno – sanitarnoj higijeni, na fa-rmama, u usjevima, zasadima i parkovima.  Granule PATRON pelete treba postaviti u količini 20 –  25 grama mamaka na tacni gdje su prisutni miševi i prema potrebi dodavati mamke narednih 5 – 7 dana. Pogodan je za suzbijanje glodara u usjevima zasadima i parkovima.

 • Na bazi aktivne materije Aktivna materija pripada hemijskoj grupi kumarina. Način i mehanizam delovanja: Rodenticid druge generacije kumarina. Spriječava koagulaciju krvi. Otrovna je za dafnije i ribe. Štetan za ptice. Neotrovan za pčele. Klasifikacija i obeležavanje – Vrlo je toksičan za čovjeka i štetan za prirodnu sredinu.

Preparat koji ovdje nalazi primjenu su BRODILON MIKI MAMCI. Formulacija ovog preparata je zrnasti mamak. Aktivna materija je 0,05g/kg bromadilona. Tehnička čistoća aktivne materije je 95,6%). Nosač za ovaj preparat je oko 978,51 g/kg pšrnične prekrupe. Koristi se u skladištima poljoprivrednih proizvoda u kojima se roba ne nalazi u rasutom stanju, za suzbijanje domaćeg (kućnog) miša (Mus musculus), postavljanjem mamaka u količini 20 – 30 g po gomilici na svakih  3 – 5 m. Klasifikacija i obilježavanje. Spada u treću grupu otrova i štetan je za zdravlje čoveka.

Preparati na bazi  aktivne materije holekciferol. Drugi naziv je ergosterol ili vitamin D3. Holekciferol pripada hemijskoj grupi Sterola. Način i mehanizam delovnja: Izaziva hiperkalcemiju, tj. absorpciju kalcijuma iz intestinuma i resorpscija iz kostiju, i blokadu rada srčanog mišića taloženjem kalcijuma i fosfora u tkivima i krvotoku. Ima nespecifično delovanje.

Uginuće glodara nastupa poslije jednokratnog konzumiranja mamaka.

Konji, svinje, krave i mačke su visoko osetljivi na djelovanje holekciferola. Pripada drugoj grupi otrova i toksičan je za čoveka.

Preparat koji se koriste u ovu svrhu je DETRIN-A. Primjenjuje se u obliku granuliranog mamka. Preparat sadrži 1 g/kg holekciferola i oko 120g/kg pšeničnog zrna, oko 397 g/kg kukukuruznog zrna i oko 200g/kg poljskog zrna. Koristi se za suzbijanje domaćeg (kućnog) miša (Mus musculus) u skladištima zrnastih poljo-privrednih proizvoda u kojima roba nije u rasutom stanj postavljanjem mamaka u količini 20g/gomilici. Pripada trećoj grupi otrova i štetan je za zdravlje ljudi.

 • Preparati na bazi aktivne materije varfarin. Varfarin pripada grupi Kumarina. Način i mehanizam djelovanja: Spriječava koagulaciju krvi. Pripada prvoj generaciji kumarina. Živina je otpornije na varfarin od sisara. Vrlo je toksičan za čovjeka i pripada prvoj grupi otrova.

Mamci se postavljaju sve dok pacovi i miševi konzumiraju mamke (4 -6) dana, jer uginuće nastupa posle 6 dana.

Radi sprječavanja pojave rezistentnosti na varfarin, kao i mogućnosti ispoljavanja ukrštene rezistentnosti treba povremeno vršiti zamenu sa rodenticidima drugačijeg mehanizma djelovanja.

Preparati koji se koriste ANTIKOLIN ili BEVELIN PRAH. Bevelin prah se sastoji 0,5% varfarina. Primjenju se u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda za suzbijanje pacova i miševa, postavljanjem mamaka u gomilice po podu ili u nastanjene rupe; 20 -50g/ gomilici ili u nastanjenoj rupi. Pripada drugoj grupi otrova i toksičan je za ljude.

Opšte napomene vezane za sve rodenticidne preparate i mamke su:

 • Čuvati van domašaja djece
 • Daleko od prehrambenih i krmnih proizvoda
 • Mamci se ne smiju postavljati golom rukom, već kašicom ili nekim drugim pogodnim predmetom
 • Postavljanje mamaka u polju je rano u proljeće ili kasno u jesen
 • Mamci za primjenu polju se ne smiju ostavljati na površini zemljišta, jer su otrovni za čovjeka, domaće životinje ptice i divljač
 • Prije primjene mamaka u polju treba utvrditi koje su rupe aktivne (nastanje-ne). U tom cilju, dan prije postavljanja mamaka, treba zatrpati sve otvore i rupe na površinama koje su nastanili glodari. Sutradan, aktivne rupe će biti ponovno otvo-rene i u njih treba postaviti mamke.
 • Aktivne rupe se posle postavljanja mamaka zatrpavaju zemljom.
 • Mamci za primjenu u zatvorenom prostoru se postavljaju na tacne ili na neke druge pogodne predmete, u blizini legala ili na puteve kojima se glodari kreću
 • Mamci se mogu primjenjivati na onim površinama, odnosno u onim objektima, gdje nema domaćih životinja
 • Pripremanjem mamaka mogu se baviti samo organizacije koje, u pogledu radova, opreme i uređaja ispunjavaju propisane uslove za rad sa otrovima iz prve i druge grupe otrovnosti
 • Po završetku akcije suzbijanja, ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti, spaliti i zakopati, vodeći računa o vodozaštitnim zonama.

Tošić Aleksandar

Diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja

Izvor: AgroSavjet

Pročitajte još:

Kako da ulovite miša ili pacova bez ubijanja? /VIDEO/

Šta je to DERATIZACIJA i kako se sprovodi?

 

 

 

 

        

 

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI