Subota, 20 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaAgro vijestiPoljoprivreda i ruralni razvoj u BiH

Poljoprivreda i ruralni razvoj u BiH

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Poljoprivredna proizvodnja u BiH još uvijek ima odlike ekstenzivne proizvodnje i u velikoj mjeri je zavisna od vremenskih prilika. Karakteristike poljoprivrednog sektora su niska produktivnost, nepovoljna struktura i veličina farmi, nedovoljna i loša tehnološka opremljenost, zavisnost od uvoza uglavnom svih inputa potrebnih za proizvodnju kako sjemenskog materijala, zaštitnih sredstava i mineralnih đubriva, tako opreme i poljoprivredne mehanizacije.

Također, rezultati analiza pokazuju da poljoprivredna proizvodnja u BiH nije, a ni u skoroj budućnosti neće biti cjenovno konkurentna, bar dok se ne poveća njena proizvodnost i produktivnost. Dodatno, poljoprivredni sektor u BiH u izgradnji održivih konkurentskih prednosti mora usmjeriti snage na unapređenje kvalitete i proizvodnju posebnih (tipičnih i tradicionalnih) visoko vrijednih proizvoda, odnosno proizvoda sa dodatom vrijednošću.

Potencijali poljoprivredne proizvodnje u BiH koji se ogledaju u povoljnim agroklimatskim usletima, velikom broju najrazličitijih poljoprivrednih kultura, očuvanom poljoprivrednom zemljištu, proizvodima izvrsne kvalitete i tradicije, velikom broju autohtonih i izvornih proizvoda, tradiciji, znanju i trudu poljoprivrednih proizvođača, ipak nisu iskorišteni u potpunosti.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u poljoprivrednom sektoru obavlja poslove i zadatake iz nadležnosti BiH koji se odnose na definiranje politike, koordinaciju djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu.

Upravne organizacije u sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH su Kancelarija za veterinarstvo BiH koja je nadležna za zdravlje i njegu životinja; Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH nadležna je za zaštitu zdravlja bilja, a Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju je nadležna za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju.

Kako bi se osigurao efektivni razvoj implementacije politike sigurnosti hrane BiH, Ministarstvo usmjerava i nadziranjem radom Kancelariju za veterinarstvo BiH i Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja, te koordinira aktivnosti s Agencijom za sigurnost hrane BiH.

Nadležnost i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom u  Bosni i Hercegovini je na nivou entiteta i Brčko distrikta, i to u okviru institucija nadležnih za poljoprivredu; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta BiH. U Federaciji BiH nadležnost u oblasti poljoprivrede imaju i uspostavljene uprave u svih 10 kantona koje su nadležne za pitanja poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede.

Nadležnosti entitetskih ministarstava su: izvršavanje politika i provedba zakona koje su usvojila nadležna tijela entitetskih vlasti, nadzor nad primjenom propisa i donošenje odluka, upravljanje prirodnim resursima za razvoj poljoprivrede, prehrambene industrije i pratećih djelatnosti i to u oblasti biljne proizvodnje, stočarstva, ruralnog razvoja, ribarstva i lova, zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta, prehrambene industrije, proizvodnje stočne hrane, vodoprivrede, veterinarske i fitosanitarne zaštite, zaštite javnog zdravlja i šumarstva.

Rad Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu BD BiH vezan je za razvoj i poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i uzgoj stoke, zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta, veterinarsku i sanitarnu kontrolu zdravlja životinja i javnog zdravlja, primjenu kreditne politike, zaštite i racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta, pružanje savjetodavnih usluga u poljoprivredi i stočarstvu, obnavljanju šuma, zaštiti od nedozvoljene sječe, održavanju struktura za upravljanje vodama.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI