Nedjelja, 3 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaAgro vijestiInformacija o radu republičke veterinarske inspekcije za 2018. godinu

Informacija o radu republičke veterinarske inspekcije za 2018. godinu

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Republička veterinarska inspekcija u 2018. godini izvršila 1.323 kontrole od čega je 439 ili 33% bilo sa utvrđenim nepravilnostima. U cilju otklanjanja utvrđenih propusta subjektima je izrečeno 411 upravnih mjera, dok je zbog počinjenih prekršaja izdato 65 prekršajni nalog u vrijednosti od 91.700 KM, a nadležnim sudovima su podnešene tri prekršajne prijave.

Najveći broj kontrola izvršen je u oblasti proizvodnje i prometa sirovina i hrane životinjskog porijekla u objektima kao što su: mesnice, veleprodajni objekti, maloprodajni objekti, klaonice, farme, skladišta, proizvodni pogoni i ostalo.

Najčešće utvrđene nepravilnosti odnosile su se na neadekvatnu veterinarsku dokumentaciju za pošiljke životinja, sirovine i hranu životinjskog porijekla, vršenje samokontrole u proizvodnim pogonima, uslove u pogledu prostorija, sredstava i opreme, nepotpune deklaracije, provođenje preventivnih mjera za kontrolu i suzbijanje zaraznih bolesti i drugo.
Po nalogu republičke veterinarske inspekcije u posmatranom periodu, u kontrolama maloprodajnih objekata, naloženo je uništavanje 988 kilograma namirnica životinjskog porijekla, zbog neodgovarajuće deklaracije i proteklog roka upotrebe.

U posmatranom izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti u cilju efikasnije primjene propisa radi obezbjeđivanja usklađenosti sa zahtjevima Evropske Unije u svim sektorima, sa posebnim akcentom na peradarstvo, otkup i preradu mlijeka, proizvode ribarstva i pčelarstva. Na prioritete u radu veterinarske inspekcije uticale su i aktivnosti revizije Evropske Komisije – Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane u sektoru peradarstva, koja je imala za cilj ocjenu službenih kontrola zdravlja peradi, a u vezi sa mesom peradi i proizvodima od mesa peradi namijenjenim izvozu u zemlje EU.

U cilju provjere ispunjavanja propisanih standarda prilikom proizvodnje, otkupa i prerade sirovog mlijeka, vršene su kontrole primarnih proizvođača mlijeka, odnosno farmi muznih grla, objekata za sakupljanje mlijeka, odnosno sabirnih mjesta i objekata za preradu mlijeka, odnosno mljekara. Imajići u vidu da je u prethodnoj godini vršena registracija svih farmi muznih grla i sabirališta za sirovo mlijeko, pristupilo se provođenju službenih kontrola da bi se na terenu utvrdila usklađenost sa propisanim zahtjevima.

Takođe, jedan od prioriteta veterinarske inspekcije u prošloj godini bilo je praćenje epizootiološke situacije, zdravstvenog statusa životinja i preduzimanje preventivnih mjera u cilju sprečavanja pojave i širenja bolesti. U redovnoj dijagnostici bolesti kod životinja, utvrđeni su pozitivni reaktori bruceloze, leptospiroze, trihineloze, infektivne anemije konja, salmoneloze i drugih, ali u skoro svim slučajevima radilo se o pojedinačnim oboljelim jedinkama, te nije bilo većih žarišta bolesti.

U postupku zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada, kod generatora, odnosno proizvodnih procesa koje stvaraju nusproizvode i otpad životinjskog porijekla, vršen je nadzor nad razvrstavanjem, obilježavanjem i čuvanjem istog na propisanim temperaturama, do konačnog zbrinjavanja uz skladu sa prelaznim rješenjima.

Kontrola proizvodnje i prometa hrane za životinje vršena je u toku redovnih kontrola ispunjenosti uslova proizvodnje i prometa, kao i u slučajevima kada su u monitoringu utvrđene nedozvoljene supstance u sirovinama, te su provođene ciljane kontrola hrane za životinje. Takođe, kontinuirano je vršena i kontrola prometa i upotrebe veterinarsko-medicinskih proizvoda u veledrogerijama i veterinarskim apotekama.

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI