Šta utiče na kvalitet grožđa?

Na kvalitet grožđa i prerađevine od grožđa utiču: sorta, lozna podloga, klimatski uslovi, zemljišni uslovi, sistem gajenja, primjenjene agrotehničke mjere. Zemljište i klima određuju individualan i strogo specifičan ukus sazrijevanja grožđa u datom području. Sorta je osnov kvaliteta grožđa, a samim tim i prerađevina od njega. Kod vinskih sorti osnovni parametri kvaliteta su: sadržaj šećera … Nastavi čitati Šta utiče na kvalitet grožđa?